Puhtaat kaasut laboratoriokäyttöön

01/06/2022

Lab gases

Ei ole mikään uutinen, että kaasun puhtaus vaikuttaa merkittävästi mittaustuloksen luotettavuuteen laboratorioissa. Oheislaitteiden laadun tärkeys tiedostetaan harvemmin.

Air Liquide toimittaa erikoispuhtaita kaasuja (Alphagaz-tuotenimellä), jotka on tarkoitettu nimenomaan laboratorioympäristöihin. Kaasujen lisäksi laboratoriokäyttöön on saatavilla laaja valikoima erikoisvälineitä. Niitä tarvitaan, koska kaasun puhtaus on varmistettava aina käyttöpisteeseen asti. Erikoispuhtaiden kaasujen käytöllä ei voida katsoa olevan suurtakaan merkitystä, jos tehtävään sopimattomat välineet saastuttavat kaasut.

Turvallisuus ja laatu tukevat toisiaan

”On varmistettava, että mittausolosuhteet laboratoriossa ovat mahdollisimman hyvät ja tasalaatuiset”, selittää Stefan Suys, joka työskentelee Air Liquiden Equipment & Installations -toiminnon tuotepäällikkönä Luoteis-Euroopassa. ”Lisäksi on tietenkin tärkeää, että työskentely tapahtuu turvallisissa olosuhteissa. Kun laboratoriossa käytetään välineitä, jotka on suunniteltu erikseen laboratoriokäyttöä varten, voidaan sekä varmistaa laatu että parantaa turvallisuutta.”

”Epäpuhtauksia ilmenee usein käytettäessä teollisuuskäyttöön suunniteltuja välineitä (esimerkiksi hitsauksessa käytetyt kaasunsäätimet) laboratoriokäyttöön suunniteltujen välineiden sijasta”, Stefan jatkaa. ”Teollisuuskäyttöön suunniteltujen välineiden ja erikoispuhtaisiin käyttösovelluksiin suunniteltujen välineiden välinen ero on suurempi kuin uskoisikaan. Laboratoriokäyttöön suunnitellut säätimet on esimerkiksi suojattu paremmin vuodoilta, niissä on käytössä erikoisrakenne ja niiden vaatimukset on määritetty erittäin tarkkaan. Lisäksi tällaisten säätimien tyhjä tilavuus on pieni ja niissä on keskitytty paljetekniikkaan. Teollisuuskäyttöön tarkoitetuilla paineenalennusventtiileillä ei ole näitä ominaisuuksia. Kalliimmat laboratoriovälineet maksavat siten itsensä nopeasti takaisin, koska ne varmistavat luotettavat testitulokset.”

”Toiseksi epäpuhtauksia aiheuttavat virheelliset liittimet ja letkut. Tosiasia on, että kaikki liitännät tai liitokset, joista kaasu kulkee läpi, ovat mahdollisia vuoto- tai kontaminaatiolähteitä. Suosittelemme käyttämään kupariputkien tai ruostumattomien teräsputkien liitännässä erikoisvalmisteisia puristusliittimiä. Joustavia letkuja käytettäessä tulisi tarkistaa, että ne ovat yhteensopivia käytetyn kaasun kanssa ja täyttävät kaasun asettamat laatuvaatimukset."

Hyödyllisiä tietoja materiaalien valinnasta on Air Liquiden verkkopohjaisessa Kaasuensyklopediassa.

Huuhteluvinkki

Kaasun laadun varmistamisessa on oikean huuhtelumenetelmäkin ratkaisevan tärkeä. Ympäristöstä pääsee ilmaa paineletkuun, aina kun kaasupullo vaihdetaan tai paineletku tai pullo kytketään irti. Huuhtele tämän estämiseksi letku ennen kaasuputkiston venttiilin avaamista. Tarvittavien huuhtelujaksojen määrä riippuu käyttösovelluksesta, laatuvaatimuksista ja käytettävästä kaasusta.

Kaasupulloissa, jotka kytketään painesäätimellä, ei ole standardivarusteena huuhtelujärjestelmää. Tämä hankaloittaa piirin huuhtelemista kunnolla. Ratkaisuna tarvittava laitteisto voidaan asentaa järjestelmässä kaasupullon jälkeen. Vielä parempi ratkaisu on asentaa manuaalinen tai puoliautomaattinen tyhjennyskeskus, joka varustetaan aina huuhtelutoiminnolla. Tyhjennyskeskus on lisäksi turvallisempi, koska kaasunpainetta voidaan alentaa ennen kaasun saapumista kaasuputkistoon.

Ota yhteyttä