Ansvarsfriskrivning - Tietoa Air Liquidesta, asiakasportaalista ja käyttöehdoista

 

Tämän asiakasportaalin (jäljempänä portaali) tarjoaa käyttöön, omistaa ja portaalia hallinnoi:

Air Liquide Finland Oy
PL 271
90101 OULU
Y-tunnus: 0683861-3

Puhelin: 020 779 0580
Sähköposti: asiakaspalvelu.finland@airliquide.com


 • Portaali on tarkoitettu vain ammattilaisille, ja se sisältää tietoa Air Liquide Finland Oy:n (jäljempänä Air Liquide) tuotteista ja palveluista ammattilaisille. Air Liquide ei väitä, että portaalin sisältö soveltuisi julkiseen käyttöön tai olisi julkisesti käytettävissä, joten jos et ole alan ammattilainen, pyydämme sinua olemaan käyttämättä portaalia.
 • Nämä käyttöehdot (jäljempänä ehdot) määrittävät portaalin käyttöä. Portaaliin kirjautuminen, tiedon hakeminen portaalista tai portaalin muu käyttäminen millä tahansa laitteella ja asiakkaaksi tai käyttäjäksi rekisteröityminen katsotaan ehtojen hyväksymiseksi.
 • Jos sinulla on huomautettavaa tai kysyttävää portaalista, ota yhteyttä kohdassa 1.1 annettuihin yhteystietoihin.

Portaalin hyväksyttävä käyttö

 • Kun kirjaudut sisään, haet tietoa ja/tai käytät portaalia, seuraavat ehdot koskevat sinua:
 • Sinun tulee noudattaa kaikkea voimassaolevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä.
 • Et saa muuttaa tai yrittää muuttaa portaalin sisältöä tai sen osia.
 • Et saa hankkia tai yrittää hankkia luvatonta pääsyä portaaliin, portaalin käyttämälle palvelimelle, kolmannen osapuolen palvelimelle, tietokoneelle tai tietokantaan, joka on yhteydessä portaaliin.
 • Saat linkittää portaalin, kunhan se tapahtuu laillisesti eikä vahingoita Air Liquiden mainetta eikä linkityksessä esitetä, että Air Liquide tekee yhteistyötä kanssasi tai hyväksyy tai suosittelee sinua, tuotteitasi, palveluitasi tai sivustoasi.

Immateriaalioikeudet

 • Kaikkien portaalin, portaalin sisältämän materiaalin, tavaramerkkien, palvelumerkkien, kauppamerkkien, portaalissa esiteltyjen tuotteiden ja vastaavien omistaja tai lisensoitu käyttäjä on Air Liquide, eikä tietoja saa käyttää ilman Air Liquiden etukäteistä kirjallista lupaa, ellei tietoja käytettäessä mainita, että kyse on Air Liquiden tuotteista tai palveluista.
 • Ehtojen mukaan sinulla on rajallinen, väliaikainen ja ei-yksinoikeudellinen kirjautua portaaliin, hakea tietoa ja käyttää portaalia sekä käyttää portaalin tietoja henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, kunhan sisältöä ei muuteta ja kaikki tekijänoikeuksia koskevat tiedot ja tavaramerkit ovat mukana kaikissa kopioissa muodosta riippumatta.
 • Ellei edellä mainituista rajoituksista nimenomaisesti käy ilmi tai lainsäädännössä muuta määrätä, portaalia tai sen osaa ei saa käyttää, jäljentää, toistaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä, avata, muokata tai muulla tavoin suoraan tai epäsuorasti käyttää muuhun tarkoitukseen ilman Air Liquiden kirjallista etukäteistä lupaa. Portaalin sisältöä ei saa julkaista muissa sivustoissa eikä muissa medioissa, mukaan lukien painotuotteet, elektroniset julkaisut sekä muut kaupalliset palvelut, ilman Air Liquiden etukäteistä kirjallista lupaa.
 • Edellä mainitut immateriaalioikeudet ovat Air Liquiden tai lisenssinhaltijoiden omaisuutta.

Linkit muihin sivustoihin

 • Portaali saattaa sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, joiden sisältö ei ole Air Liquiden hallinnassa. Jos käytät tällaisia linkkejä, poistut portaalista. Kolmansien osapuolten sivustojen sisältö ei ole Air Liquiden hallinnassa, eikä Air Liquide hyväksy ja/tai suosittele näitä sivustoja, niiden sisältöä tai niiden esittelemiä kolmansien osapuolten tuotteita tai palveluita.
 • Air Liquide ei vastaa portaaliin linkitettyjen kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä, eikä Air Liquide anna suoria tai epäsuoria lausuntoja tai takuita niiden sisältämistä tiedoista.

Vastuuvapautus

 • Portaali ja kaikki portaalissa tai sen kautta jaettava tieto, kuten tekstit, yhteydet, mainosmateriaalit, valokuvat ja muut kuvat, äänimateriaali, videot ja animoidut kuvat, toimitetaan sellaisenaan.
 • Air Liquide ei myönnä suoria tai epäsuoria takuita tai muita ehtoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa eikä lausuntoja tai takuita muun muassa tietojen riittävästä laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai kuvauksen todenmukaisuudesta tai tietojen kattavuudesta.
 • Air Liquide ei myöskään anna lausuntoja tai takuita portaalin suorituskyvystä, käytettävyydestä, toimivuudesta tai muista ominaisuuksista, kuten portaalin toimivuudesta katkotta, virheittä tai täysin varmasti. Sinun vastuullasi on huolehtia vaadituista turvatoimista ja taata, että portaalin kautta käyttämäsi sisältö ei sisällä viruksia tai muita haittaohjelmia.

Evästeet ja henkilötiedot

 • Air Liquiden evästeperiaatteet sekä Air Liquiden henkilötietojen keräys-, tallennus- ja käsittelyperiaatteet käyvät ilmi Air Liquide Finland Oy:n tietosuojalausunnosta.

Käyttöehtojen muutokset

 • Air Liquidella on oikeus muuttaa ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Pyydämme sinua lukemaan ehdot säännöllisesti, jotta olet aina selvillä niiden sisällöstä. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu portaalissa. Jatkamalla portaalin käyttöä hyväksyt ehdot.

Sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka

 • Ehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, ja niistä mahdollisesti aiheutuvat kiistat ratkaistaan Air Liquiden kulloinkin voimassa olevassa oikeuspaikassa.