Värmebehandlingsprocesser avslutas vanligtvis med en snabbkylning.

Kaasuratkaisut lämpökäsittelyprosesseja varten

Meillä Air Liquide -konsernissa on laaja osaaminen lämpökäsittelystä. Toimitamme turvallisia, luotettavia ja mukautettuja kaasuratkaisuja yrityksesi lämpökäsittelyprosesseihin, jotta materiaalien toivotut ominaisuudet voidaan saavuttaa ja liiketoiminta samalla optimoida yrityksessäsi. ALNAT™, Air Liquiden lämpökäsittelysovellusten tuotemerkki, käsittää kaasujen ja laitteiden toimitukset sekä ilmakehien turvallisuuteen, tuotantoon ja hallintaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Lämpökäsittelyn asiantuntijamme auttavat sinua integroimaan kokonaisvaltaisen kaasuratkaisun yrityksesi nykyiseen tuotantoprosessiin.

Karkaisu

Härdning.

Air Liquide toimittaa kaasun, laitteet ja palvelut, jotka auttavat luomaan sopivan ilmakehän teollisuusuuneissa ja käyttämään ja hallitsemaan ilmakehää karkaisuprosessin aikana. Tämä auttaa sinua samalla optimoimaan yrityksesi liiketoiminnan ja kustannustehokkuuden. Saat lisäksi käyttöösi asiantuntijoidemme tuen. Heillä on laaja tekninen osaaminen yrityksesi prosesseista. 

Räätälöidyt ratkaisumme ovat turvallisia ja luotettavia ja kaasu toimitetaan ilman laadun heikentymistä käyttöpaikalle. Autamme yritystäsi täyttämään tiukkojen säännösten vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat lämpökäsittelyä.

Saat esimerkiksi ALNAT™ Audit -palvelustamme, jossa analysoidaan kaasun koostumus prosessissa ja mitataan lämpötilan tasaisuus, kolmannen osapuolen laatiman analyysin CQI-9-standardin täyttämiseksi.

Hiiletys / alipainehiiletys (LPC)

Термичната обработка - закаляване и  подобряване води до повишаване на твърдостта

Hiiletyksessä ja alipainehiiletyksessä käytetään hiiltä martensiittisen kerroksen 
aikaansaamiseksi teräksen pinnalla sammutuksen jälkeen.

Alipainehiiletys (Low Pressure Carburizing eli LPC) on kehitetty perinteisen, tavallisesti hiiletyskarkaisuksi tai hiiletykseksi kutsutun lämpökäsittelyn perustalta. Prosessin tarkoituksena on samoin kuin aiemmin lisätä käsitellyn teräsosan pinnan hiilipitoisuutta ja siten pintakovuutta.

Nimensä mukaisesti käsittely suoritetaan alipaineuuneissa alhaisella paineella, 5–30 mbar. Hiilen lähteenä käytetään tavallisesti asetyleeniä, joka syötetään pieninä pulsseina uuniin käsittelyn aikana.

Alipainehiiletykseen yhdistetään usein sammutus, jotka tehdään lopuksi korkeapaineisella kaasulla (15–30 bar). Typpi (N2) on tavallisin käytetty kaasu, mutta myös heliumia (He) käytetään yhdessä talteenottojärjestelmän kanssa.

Alipainehiiletyksen ja kaasujäähdytyksen etuja ovat muun muassa seuraavat:

  • Entistä puhtaampi ja kestävämpi prosessi
  • Entistä pienemmät ja tasaisemmat muodonmuutokset
  • Reikägeometrioiden parempi hiiletys

Air Liquidella on laaja kokemus sekä laitteistojen että kaasujen toimittamisesta karkaisimoihin, joissa on käytössä alipainehiiletys.
 

Sammutus / jäähdytys kaasulla

Värmebehandlingsprocesser avslutas vanligtvis med en snabbkylning.

Hiiletys, hehkutus ja nitraus oat kaikki lämpökäsittelyprosesseja, joiden lopuksi tehdään tavallisesti pikajäähdytys. Pikajäähdytys voidaan tehdä käyttämällä kaasua, tavallisesti typpeä, jonka sijasta voidaan käyttää myös heliumia. Sammutus kaasulla on ympäristöystävällinen vaihtoehto verrattuna sammutukseen öljyllä tai suolaliuoksella. 

Sammutus kaasulla mahdollistaa hiiletyksen, hehkutuksen ja nitrauksen kaltaisissa prosesseissa prosessin paremman hallinnan ja vähentää jälkeenpäin tehtävien työstö- ja säätötoimien tarvetta. 

Pakkaskarkaisu
Air Liquiden pakkaskarkaisusovellus Nexelia Cryogenic Treatment jäähdyttää tuotteen alle -180 °C:n lämpötilaan ja lisää sen kestävyyttä kulutusta, pistekorroosiota ja halkeilua vastaan sekä vähentää jäännösjännitystä materiaalissa. Sovellusta käyttämällä saadaan hallittu ja erittäin turvallinen, tehokas ja luotettava prosessi.

Hehkutus

Отгряването създава условията за последващата механична обработка

ALNAT™-ratkaisumme hehkutukseen perustuvat lähinnä kaasuseoksiin, jotka sisältävät typpeä, vetyä ja hiilivetyä tai typpeä ja krakattua metanolia. ALNAT-ratkaisujen etuja ovat turvallisuus, luotettavuus, pienentynyt kunnossapitotarve ja pienentyneet investointikustannukset. Ruostumaton teräs, hiiliteräs ja muut kuin rautametallit hehkutetaan jännitteiden vähentämiseksi, rakenteen palauttamiseksi työstämisen jälkeen ja toivottujen ominaisuuksien saamiseksi aikaan materiaalissa.

Inertointi

Inertering av smältan.

Air Liquide toimittaa ALNAT™-ratkaisuja, joihin sisältyvät inertointiprosessissa tarvittavat kaasut, kaasulaitteet ja palvelut.

Air Liquide on kehittänyt oman Expanding Gas Air Liquide (EGAL) -prosessin, jossa nestemäistä kaasua (argon tai typpi) käytetään rajoittamaan sulan metallin vuorovaikutusta ympäröivän ilmakehän kanssa. Air Liquiden SPAL-teknologia sulan metallin inertoimiseksi vähentää metallin virheitä ja parantaa sen mekaanisia ominaisuuksia sekä vähentää hylkyjen määrää valuvaiheessa.

Alumiinin ekstruusiotyökalun inertointi
Valumuotin inertointi ja jäähdytys alumiinin ekstruusioprosesseissa voi parantaa tuottavuutta ja vähentää hapettumisesta aiheutuvia virheitä.

Lämpökäsittelyn asiantuntijapalvelut

ALNAT

Terästen ja metallien lämpökäsittely on yksi Air Liquiden erikoisosaamisalueista. Toimitamme kaasuja ja laitteita ja tuotamme asiantuntijapalveluita kaikentyyppisiä lämpökäsittelyprosesseja varten. 

ALNAT™ Audit on huolto-ohjelma, johon sisältyvät lämpökäsittelyuunien vuosittaiset kaasu- ja lämpötila-analyysit. 

Kaasut ja palvelut

Kaasu, laitteet ja palvelut ilmakehän tuottamiseen, käyttöön ja hallintaan teollisuusuunissa lämpökäsittelyprosesseja varten.

Onko sinulla kysymyksiä?

Täytä yhteydenottolomake!