Nyheter

Onnettomuudet kaasujen käsittelyssä

  • Soita aina ensin 112, jos onnettomuus on tapahtunut nestemäisen kaasun tai kaasupullojen käsittelyssä. 
  • Jos onnettomuus on tapahtunut virka-ajan ulkopuolella, soita Air Liquiden päivystysnumeroon 0207790583. Tämä koskee myös säiliövuotoja. 
  • Jos onnettomuus on tapahtunut virka-aikana, soita myös Air Liquiden vaihteeseen 0207790580.
  • Tärkeää tietoa kaasuista löydät käyttöturvatiedotteista

Lue kyseisten tiedotteiden kappaleet:

  • ensi-avusta (kappale 4)
  • palontorjunnasta (kappale 5)
  • tahaton vuoto (kappale 6)