Gasflaskor med Exeltop.

Terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu (HSEQ-toimintapolitiikka)

Sécurité

Air Liquide valmistaa, täyttää ja kuljettaa ilma-, erikois-, elintarvike- ja lääkkeellisiä kaasuja. 

Air Liquiden tavoitteena on olla alallaan johtava, toimia kannattavasti pitkällä tähtäimellä ja edistää kestävää kehitystä. 

Air Liquide sitoutuu ylläpitämään johtamisjärjestelmämme tehokkuutta, joka on selkäranka, jonka avulla parannamme jatkuvasti suorituskykyämme ja täytämme asiakkaidemme odotukset tuotteistamme ja palveluistamme. Laatu on osa päivittäistä työtämme. Olemme sitoutuneet tarjoamaan terveellisen ja turvallisen työpaikan, toimimaan turvallisesti, turvaamaan potilaiden turvallisuus,  täyttämään velvollisuutemme ja lisäämään toimintamme ympäristövastuun tasoa.

 • Kaikissa olosuhteissa noudatamme vallitsevaa lakia, säädöksiä ja muita vaatimuksia , joita  toimintaa koskee, kuten Air Liquide-konsernin ohjeistuksia (esim. ISO 9001:2015, IMS).
 • Työskentelemme systemaattisesti välttääksemme onnettomuudet, loukkaantumiset ja virheet/vauriot mukaan lukien vaatimustenvastaiset tuotteet.
 • Seurata terveyden, turvallisuuden (mukaan lukien tuoteturvallisuus), ympäristön ja laadun kannalta kriittisiä parametreja; suorittaa määräajoin johdon katselmuksia ja pyrkii jatkuvasti parantamaan johtamisjärjestelmän tehokkuutta.
 • Laatimalla materiaali erittelyjä, rutiineja ja ohjeita, saavuttaaksemme korkean turvallisuuden turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja laadun tason sekä, että tarjoamamme laitokset, tuotteet ja palvelut toimitetaan turvallisemmalla ja ympäristöystävällisimmällä tavalla asiakkaillemme.
 • Koulutamme, motivoimme ja lisäämme työntekijöidemme tietoisuutta siitä, että he mahdollisimma paljon omassa työssään huomioivat turvallisuuden, ympäristön ja laadun. Elintarvikkeiden ja lääkkeellisten kaasujen tuotantoon ja jakeluun liittyviin prosesseihin osallistuvat työntekijät on koulutettu ja sitoutuneet noudattamaan hygieniakonseptia koskevia ohjeita.
 • Saamalla tietoa turvallisuudesta, ympäristöstä ja laadusta sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä.
 • Raportoimalla onnettomuudet läheltä piti-tapaukset, sisäiset virheet/vaurio ja reklamaatiot ja luomalla menetelmiä, joilla selvitämme onnettomuuksien, läheltä piti-tapausten ja virheiden syyt. Tämä johtaa rutiinien korjaamiseen, ohjeistukseen ja spesifikaatioihin.
 • Työskentelemällä aktiivisesti, jotta asiakkaamme voivat käsitellä ja käyttää laitteitamme tuotteitamme ja palvelujamme turvallisella tavalla. Me myös osaltamme vaikutamme tuotteillamme ja sovellusosaamisellamme siihen, että voimme parantaa asiakkaidemme ympäristöä ja optimoida asiakkaidemme tuotantoa.
 • Toimittamalla tuotteemme ja palvelumme oikeaan aikaan ja virheettöminä.
 • Pyrkimällä avoimuuteen turvallisuustyössämme, ympäristönsuojelussamme ja laadussa.
 • Ilmoitamme asiasta välittömästi asiakkaille ja viranomaisille ja jos havaitsemme vaatimusten vastaisen vedämme tuoteen, vedämme sen pois.
 • Sisällyttämällä ympäristönäkökohdat päätöksentekoomme, voidaksemme vähentää kasvihuonepäästöjä ja tavarakuljetuksia sekä voidaksemme vähentää energian käyttöä, fossiilisia polttoaineita, kasvihuonekaasupäästöjä ja kielteisiä vaikutuksia ilmanlaatuun.
 • Vähentää resurssien kulutusta, jätteitä ja pilaantumista toiminnassamme.
 • Käsittelemme kemikaaleja vastuullisesti ja rajoitamme niiden käyttöä mahdollisimman laajasti.
 • Toteutettava kaikki asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet, jotka liittyvät kaasujen käyttöön elintarvikkeiden valmistusprosesseissa
 • Tavoitteenamme on olla avoin työpaikka, jossa työntekijät voivat kehittyä henkilökohtaisesti ja ammatillisesti. Olemme kaikki vastuussa terveydestämme ja työturvallisuudestamme ja siitä,  että työ- ja perhe-elämämme on tasapainossa.
 • Tavoitteenamme on rakentaa työntekijöillemme avoin, suvaitsevainen ja oikeudenmukainen työympäristö fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin avulla.

Onko sinulla kysymyksiä?

Täytä yhteydenottolomake!