air-liquide-sustainable-development

Toimintamme

Hållbar utveckling - vår verksamhet.

Turvallisuus

Turvallisuus on Air Liquidella aina ensisijainen. Turvallisuus on tärkeä osa toimintojemme optimoinnissa ja edellytys olemassaolollemme. 

Air Liquiden tavoitteena on, että yhtään onnettomuutta ei tapahtuisi. Noudattamalla ja aktiivisesti turvallisuusohjeita hallitsemalla, ymmärtämällä riskit kaikissa tilanteissa, sopeuttamalla käyttäytymistä ja pitämällä silmällä kollegoita sekä vierailijoita laitoksillamme, jokaista työntekijää ja alihankkijaa kannustetaan toimimaan turvallisella tavalla.  

Tiedämme, että työympäristömme sisältää mahdollisia fyysisiä vaaroja. Yli 110 vuoden kokemuksella olemme oppineet, mitä vaaroja erilaisten kaasujen käsittelyssä on.  

Kaikkien työntekijöidemme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme sekä muiden yhteistyökumppaneidemme, jotka ovat laitoksillamme tai muulla tavoin ovat tekemisissä tuotteidemme kanssa, turvallisuus on ensisijainen.

Ympäristö

Saavuttaaksemme ilmastotavoitteemme, teemme jatkuvasti työtä parantaaksemme tuotantolaitostemme energiatehokkuutta. Tavoitteemme on vähentää hiilidioksidipäästöjämme 30 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2015. Kaasutuotanto ilmakaasutehtaissamme on energiaa vaativa prosessi, mutta automatisoinnilla ja toimintojen keskittämisellä voimme optimoida laitoksiemme suorituskyvyn. Tämä koskee erityisesti energian käyttöä, mikä johtaa sekä tehokkuuteen että vähentää ilmastovaikutusta ts  hiilidioksidipäästöt vähenevät. 

Tekemällä oikeita asioita ja oikealla tavalla, voimme pitää huolen siitä, että optimoimme resurssien käytön. Pyrimme vähentämään hävikkiä ja parantamaan jatkuvasti  prosessejamme optimoinnilla.  

Laitoksemme Ruotsissa ja Tanskassa on sertifioitu ympäristöstandardi ISO 14001 2015  mukaisesti. 

Taloudellinen tulos

Taloudellinen tulos ja hyvä taloudellinen valmistautuminen ovat kestävän yrityksen perusta, kun rakennetaan suhteita ja tuetaan asiakkaita pitkällä tähtäimellä. Sisäisen yritysohjelman avulla Air Liquide -konserni pystyy kehittymään pitkällä tähtäimellä, luomaan läheisemmät suhteet sidosryhmiinsä ja olemaan innovatiivisempi.  

Turvallisuus on terveen ja kestävän työympäristön edellytys. Air Liquide toimii ennaltaehkäisevällä tavalla ja noudattaa turvallisuustoimenpiteitä, jotka suojaavat työntekijöitä ja kaikkea yrityksen materiaali- ja immateriaalivaroja odottamattomien ja tahallisten (rikollisuus, terrorismi, konfliktit) vahinkojen sekä luonnonkatastrofien varalta. 

Tekniikka

Insinööreillämme ja teknisillä asiantuntijoillamme on taitoa ja kokemusta toimittaa korkealuokkaisia ratkaisuja. He varmistavat, että asiakkaidemme laitokset ovat turvallisia, kustannustehokkaita ja luotettavia. Työmme sisältää kaiken alkukartoituksesta avaimet käteen -teknisiin ratkaisuihin.

Kuljetukset

Asiakkaille, joilla on suuri kaasujen kulutus, saattaa kaasujen tuotanto paikan päällä olla hyvä vaihtoehto, vaikka suurimmalle osalle asiakkaista on kaasujen kuljettaminen tuotantolaitokselle välttämätöntä. Kaasut toimitetaan säiliöautolla nestemäisessä muodossa tai pakattuina kaasuina kaasupulloihin. Strategisesti sijoitettujen tuotantolaitoksiemme, tehokkaan logistiikkaorganisaation ja laajan jälleenmyyjäverkoston ansiosta voimme toimittaa nopeasti ja tehokkaasti kaikkialle Pohjoismaihin. 

Vähennämme kuljetuksien hiilidoksidipäästöjä optimoimalla toimitukset ja säiliöiden koot sekä lisäämällä kuljetuskalustoa, joka käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita. Air Liquidella on tavoite vaihtaa 20 % globaalista kuljetuskalustostaan vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviin ajoneuvoihin vuoteen 2025 mennessä.

Liikenneturvallisuus on yksi Air Liquiden tärkeimmistä prioriteeteista. Air Liquide Pohjoismaissa tekee läheistä yhteistyötä alihankkijoidensa kanssa tässä asiassa ja seuraavin selkein tavoittein: 

  • Varmistaa, että Air Liquide -konsernin sääntöjä noudatetaan.
  • Ottaa käyttöön uutta tekniikkaa, joka auttaa kuljettajia ajamaan turvallisemmin. 
  • Kouluttaa kuljettajat kaasujen käsittelyyn ja turvallisuuteen. 

Sitoutuminen

Air Liquide ottaa osaa toiminnassaan ja sitoutumisessaan globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG), jotka YK on julkaissut taistelussa köyhyyttä vastaan, suojellakseen maapalloa ja taatakseen hyvinvointia kaikille vuoteen 2030 mennessä. 

Air Liquide on allekirjoittanut YK:n Global Compact, aloitteen 10 perusperiaatteesta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, kansainvälisiä työnormeja ja ympäristöä sekä taistelua korruptiota vastaan. 

Tämän lisäksi Air Liquide on allekirjoittanut Responsible Care® Global Charter, kansainvälisen oikeuden aloitteen, joka koskee kemian alan yhdistyksiä (ICCA), ja minkä tavoitteena on parantaa kemian teollisuuden globaalia terveyttä, turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevaa toimintaa.

Air Liquide-konserni osallistuu useisiin sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin toimintoihin työntekijöidensä ja toimipaikkojen avulla alueilla, joissa yhtiö toimii. Nämä ovat joko sosiaalisia yrittäjäprojekteja tai projekteja, joita johtaa Air Liquide Foundation

Air Liquide CDP-listalla

Air Liquide -konserni on listattuna CDP:n listalla yrityksenä, jolla on paras tulos taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. 

CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka arvioi yrityksiä niiden paremman ilmaston puolesta -toimien perusteella. Se, että Air Liquide löytyy arvostetulta CDP:n A-listalta tarkoittaa, että konsernin kestävän kehityksen strategia on huomioitu. Air Liquide -konserni kehittää sovelluksia vetykaasun ja biometaanin käytöstä ja ottaa osaa innovatiivisiin projekteihin yhdessä metalliteollisuuden ja petrokemian asiakkaiden kanssa.

 

Asiakkaamme

Support local client

Tavoitteemme on tehdä läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Haluamme ymmärtää asiakkaidemme haasteita ja jakaa laajaa tietoamme kaasuista (happi, vety, hiilidioksidi jne.) jotta me yhdessä voisimme löytää tavan vähentää hiilidioksidipäästöjä, parantaa resurssien optimointia ja käsitellä myös muita kestävän kehityksen ja liiketoiminnan haasteita.

Huolimatta toiminta-alasta tai ratkaisun tarpeesta, autamme asiakkaitamme tutkimaan niitä laajoja mahdollisuuksia, joita kaasuteknologia voi tarjota. Tuemme asiakkaitamme koko matkan ajan analysoinnista, testaamisesta, asennuksesta sekä kouluttamisesta optimoituun ja lopulliseen kaasunkäytön prosessiin saakka. 

Tuotteidemme käyttö

Turvallisuus on meille ensisijainen. Tämä koskee myös yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Koulutamme asiakkaamme, miten kaasuja käsitellään turvallisesti ja jaamme ajan tasalla olevaa tietoa kaasujen turvallisesta käsittelystä, samalla kun olemme aina valmiina tukemaan. 

Meillä on myös erittäin tärkeä vastuu täyttää asiakkaidemme laatuvaatimukset. Tämä sisältää sekä tuote- että prosessilaadun. Terveyden- ja sairaanhoidon toimialueilla potilasturvallisuus on aina keskiössä ja noudatamme tarkasti tuotantomenetelmiä (GMP, Good Manufacturing Practice).

Asiakkaiden kanssa käymissä keskusteluissa pyrimme kertomaan tuotteistamme ja niiden käytöstä ja jakamaan tietojamme, miten voimme parhaiten edistää kestävää käyttöä tai kestäviä tuotteita. Varmistaaksemme optimaalisen käytön ja investoinnin tehokkuuden, jatkamme mielellämme keskusteluja vielä myynnin jälkeenkin. 

Pohjoismaiset laitoksemme on sertifioitu ISO 9001 2015 mukaisesti.

Liiketoiminnan etiikka

Toimintaamme ovat aina ohjanneet tiukat eettiset periaatteet. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja liiketoiminnassamme. Air Liquide noudattaa kaikkia lakeja ja säädöksiä, erityisesti, kun on kyse oikeudenmukaisesta kilpailusta, eikä hyväksy korruptiota missään muodossa. Kaikki työntekijät käyvät vuosittain läpi pakollisen sähköisen Code of Conduct -koulutuksen.  

Asiakassuhteet

Pitkäaikaiset ja hyvät asiakassuhteet ovat kestävän liiketoiminnan edellytys. 
 
Asiakassuhde on suhde yrityksen ja ihmisten välillä. Tämän vuoksi rekrytoinnit, oikeiden henkilöiden kouluttaminen ja sitouttaminen ovat meille avainasioita voidaksemme kohdata asiakkaamme parhaalla mahdollisella tavalla

 

Työntekijämme

Hållbar utveckling - våra medarbetare.

Tieto, intohimo ja sitoutuminen

Mielestämme asiantuntijuus on muutakin kuin tietoa ja taitoa. Air Liquiden työntekijät ovat henkilöitä, jotka kyvyillään, intohimollaan ja sitoutumisellaan vaikuttavat yrityksen menestykseen. Voidaksemme täyttää eri toimialojen asiakkaidemme odotukset, meillä on tarjota useita asiantuntijoita ja pitkän tähtäimen strategia, joka varmistaa, että meillä on oikeat henkilöt oikeilla paikoilla ja oikeaan aikaan. 

Meidän mielestä työntekijämme ovat avain menestykseemme ja sen vuoksi yritys on riippuvainen työntekijöidensä älykkyydestä, luovuudesta ja tavoitteesta saavuttaa yhä parempia tuloksia. Annamme työntekijöillemme vastuuta ja luotamme heidän kykyynsä suoriutua työstään. Kannustamme myös terveeseen tasapainoon vapaa-ajan ja työelämän  välillä, koska näin saamme sitoutuneita ja menestyviä työntekijöitä. 

Toimittajamme

Soluzioni su misura

The sky is not our limit - it’s our supplier!

Air Liquiden kaasujen tuotannon pääasiallinen raaka-aine on ilma. Ilma komprimoidaan, jäähdytetään ja tislataan hapeksi, typeksi ja argoniksi omissa pohjoismaisissa ilmakaasujen tuotantolaitoksissamme.  

Asetyleeni ja vety ovat kaasuja, joita Air Liquide Pohjoismaissa myös tuottaa omissa laitoksissaaan, kun taas toimittamamme hiilidioksidi on sivutuote, joka on talteenotettu muista teollisista prosesseista. Muita erikoiskaasuseoksia tuodaan muualta. Helium tuodaan luonnollisista lähteistä Euroopan ulkopuolelta.  

Vaikka pääosa tuotteistamme valmistetaan ilmasta, tarvitsemme toimittajia, jotka toimittavat meille materiaaleja ja komponentteja esim. kompressoreita, venttiilejä, kaasusäiliöitä ja kaasupulloja sekä tarvikkeita palveluihin ja kunnossapitoon. 

Edistämme kestävää kehitystä asettamalla toimittajillemme selkeät vaatimukset turvallisesta ja terveellisestä työpaikasta, joka noudattaa lakeja ja säädöksiä, ihmisoikeuksia sekä sosiaalisia ja työlainsäädännöllisiä oikeuksia, ottaa huomioon ympäristön ja eettiset liiketoiminnan periaatteet.  
Lue lisää, kuinka Air Liquide -konserni toteuttaa kestävää ostotoimintaa tästä.

Innovaatioiden ja sovellusten kehittäminen

Hållbar utveckling - utveckling av innovationer och lösningar.

Air Liquide Pohjoismaissa ehkäisee ilmastonmuutosta kehittämällä innovaatioita ja sovelluksia, jotka lisäävät energiatehokkuutta, pienentävät hiilidioksidipäästöjä ja optimoivat resursseja. ECO ORIGIN™ ilmastovastuullinen kaasu on esimerkki innovaatiosta, joka johtaa hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen.

Osalla innovaatioistamme on vaikutusta kestävän kehityksen ja säilyvyyden parantamiseen, kuten esim. energiakäytön pienentämiseen, elintarvikkeiden pidempään elinkaareen, jätevesien puhdistamiseen ja kemikaalikäytön vähentämiseen, kun taas toiset innovaatiot vaikuttavat tuoteturvallisuuteen ja laatuun. 

Air Liquide -konserni edistää fossiilivapaan yhteiskunnan kehitystä. Pohjoismaissa teemme aktiivisesti työtä tämän eteen mm. kehittämällä biokaasua teollisuuden ja kuljetuksien tarpeeseen, edistämällä vedyn käyttöä tulevaisuuden energialähteenä ja tutkimalla ja kehittämällä CCS (Carbon Capture and Storage)-mahdollisuuksia.

Arvoketju

Arvoketju - sustainable development

Air Liquiden arvoketju on osittain ympyränmuotoinen. Tietyillä käyttöalueilla, esim inerttien kaasujen käytössä tai jäähdytyksessä ja jäädytyksessä ei käytetä kaasuja uudelleen, vaan ne päästetään ilmaan käytön jälkeen. Muilla käyttöalueilla käytetään kaasuja esim kemiallisissa prosesseissa tai palamisen yhteydessä.

Kaasupullomme palautetaan, huolletaan ja käytetään uudelleen useita kertoja ja useita vuosia. Kun kaasupullo on 50 vuoden ikäinen ja se on uudelleentäytetty lukemattomia kertoja, romutetaan pullo ja metalli kierrätetään. 

Muut laitteet, kuten säiliöt, palautuvat meille käytön jälkeen ja ne huolletaan sekä puhdistetaan uudelleen asentamista varten.

Tuloksemme

Hållbar utveckling - våra resultat.

Air Liquide Pohjoismaissa raportoi vuosittain konsernille, joka julkaisee yhteisen kestävän kehityksen tuloksen.

Onko sinulla kysymyksiä?

Täytä yhteydenottolomake!