Риба

Kaasut kalanviljelyyn

Kalanviljelyssä – kuten kaikessa kaupallisessa toiminnassa – monen asian on oltava kohdallaan, jotta toiminta on kannattavaa. Teollisuuskaasut ja elintarvikekaasut ovat tässä yhteydessä tärkeitä. Niitä käytetään kaikessa munien haudonnasta lopputuotteen pakkaamiseen ja jakelemiseen myyntiä varten.

Kala on ravinteikas ja terveellinen ruoka, jota arvostetaan kaikkialla maailmassa. Kalan saatavuus kuitenkin heikkenee maailman väestömäärän kasvaessa. Kalanviljelylaitokset ovat yksi tapa ratkaista kalan saatavuusongelma. 

Happi parantaa tehokkuutta

Syrgas ökar effektiviteten i fiskodlingar

Air Liquide toimittaa kaasun, välineet ja teknisen tuen hapen käyttämiseksi tuotannossa kalaviljelmillä. Autamme sinua laskemaan, kuinka paljon happea tarvitset nykyistä kalamäärää varten kaikissa järjestelmissä. Lasketun hapentarpeen perusteella annamme neuvoja hapetusjärjestelmästä, joka sopii käyttösovellukseesi parhaiten. Air Liquide voi lisäksi mitata aiemmin asennetun hapetusjärjestelmän tehokkuuden.

Hapen osuus tuotantokustannuksista on tavallisesti vain prosentti tai kaksi, mutta se on erittäin tärkeä osa kalanviljelyprosessia. Tehokkaasti käytetty happi hyödyttää tuotantoa.

Kalanviljelyssä rehun osuus kustannuksista on suuri. Vakaa happitaso kiihdyttää kalan aineenvaihduntaa, mikä puolestaan parantaa rehun muuntosuhdetta. Kun kala käyttää rehun tehokkaammin, kustannukset pienenevät tuotettua kilogrammaa kohden.

Yksi tonni kalaa tarkoittaa myös yhtä tonnia rehua päivää kohden. Suurissa kalanviljelylaitoksissa tuotanto kasvaa, jos happitaso säiliöissä on vakaa. Jos kalan kasvua voidaan nopeuttaa päivä päivältä lisäämällä happea, kalan vedessä viettämä aika lyhenee. Tämä puolestaan lisää koko tuotantosyklin tehokkuutta.

Moderneissa maalla toimivissa kalanviljelylaitoksissa on tavallisesti käytössä niin sanottu kiertovesijärjestelmä (RAS). Vedenpuhdistamo vastaa suurelta osin veden kierrättämisestä ja uudelleen käytöstä. Puhdistamossa käytetään pumppuja veden ohjaamiseksi suodatinsarjan läpi ennen tällä tavoin puhdistetun veden ohjaamista takaisin kalasäiliöihin. Tietyissä tapauksissa happea voidaan käyttää tässä prosessissa otsonin tuottamiseen veden puhdistamista varten.

Jokaisen altaan tai säiliön tuloveden happitasoa suurennetaan ruiskuttamalla siihen happea – tavallisesti käyttämällä liukenevaa paineistettua happea – enintään 120–140 prosenttia normaalista kyllästysasteesta biomassan mukaan vaihdellen. Näin varmistetaan kalojen hengitystarpeen täyttyminen ja luodaan vakaa kasvuympäristö.

Happea tarvitaan myös muissa käyttösovelluksissa. Juuri ennen kalojen nostamista altaista tai merihäkeistä happiannosta on suurennettava, koska kalat ahdetaan pieneen vesimäärään vedestä nostamista varten. Tämän ansiosta kalat eivät ole yhtä stressaantuneita ennen käsittelyä, jolloin lopputuotteen laatu on parempi.

Joillakin viljelmillä happea käytetään myös vesihauteen, jossa kaloja käsitellään, ylikyllästämiseksi ruttoa ja muita sairauksia, kuten lohitäitä, vastaan.

 

Typpi ja hiilidioksidi pakkaamiseen

Kalan jalostamisen jälkeen käytetään muita kaasuja. Hapesta tulee ystävän sijasta useimmissa tapauksissa vihollinen, kun kala on valmis myymälöihin jakelemista varten.

Kala voidaan pakata muunnetun ilmakehän pakkaukseen. Muunnetun ilmakehän pakkauksessa (Modified Atmosphere Packaging eli MAP) käytetään typen ja hiilidioksidin seosta, joka ruiskutetaan ja suljetaan pakkaukseen.

Hiilidioksidi hillitsee bakteerien kasvua ja pidentää lopputuotteen säilyvyyttä.

Typpeä käytetään hapen syrjäyttämiseen ja pakkauksen muodon ja ulkoasun säilyttämiseen niin, että se näyttää houkuttelevalta valintamyymälän hyllyllä.

Hiilihappojäätä

Hiilihappojäätä valmistetaan nestemäisestä hiilidioksidista, ja sitä voidaan käyttää tehosteena tarjoilutiskillä ravintolassa tai markkinoilla. Kun hiilihappojää sulaa, muodostuva höyry toimii hienona savutehosteena. Hiilihappojää pitää lisäksi tuotteen kylmänä ja tuoreena.

Nestemäinen typpi

Nestemäistä typpeä käytetään kalatuotteiden nopeaan pakastukseen. Kaasu lähetetään pikajäädytyslinjan kautta, jossa sitä suihkutetaan tuotetta päin. Tämä parantaa tuotteen laatua sulana. Kun tuote pakastetaan nopeasti, sen solurakenne säilyy. Sen ansiosta sulanut kala näyttää hyvältä ja lisäksi maistuu hyvältä.

Onko sinulla kysymyksiä?

Täytä yhteydenottolomake!