Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Vety on tulevaisuuden energiaa

fuel cell hydrogen

Vedyllä on suuri potentiaali puhtaana energialähteenä, aivan kuten sähköllä ja se on vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Vetyä valmistetaan elektrolyysin avulla suurissa vesialtaissa. Ilman happeen yhdistettynä vetyä voidaan muuntaa sähköksi polttokennoilla, joissa sivutuotteena syntyy vain puhdasta vettä. Polttokennot, jotka toimivat vedyllä ovat ympäristövastuullisia energialähteitä, joita nykyisin käytetään ahkerasti ajoneuvo- ja laivateollisuudessa.

Air Liquide -konsernilla on tekniikka ja asiantuntemus, jotka kattavat koko polttoaineeksi käytettävän vedyn toimitusketjun: tuotanto, jakelu, varastointi, polttokennot ja liikenteen latausasemat. Air Liquide -konserni on siis osaltaan edistämässä vedyn käyttöä puhtaana energianlähteenä esimerkiksi henkilö- ja linja-autoissa.

Vedyn käyttö tutkimuksessa ja analysoinnissa

Kalibrering och analys

Tutkimuksessa ja analysoinnissa käytetään vetyä kanto- ja instrumenttikaasuna.

Vety heliumissa tai typessä on kaasuseos, jota käytetään kalibrointikaasuna (viitekaasuseos) moottorien pakokaasutesteissä.

Air Liquide toimittaa vetykaasua puhtaana erikoiskaasuna kahdessa puhtausasteessa: ALPHAGAZ™ 1, jonka puhtausaste on 99,999 %, ja ALPHAGAZ™ 2, jonka puhtausaste on 99,9999 % ja jota käytetään kriittisissä laboratorio- ja analysointilaitteistoissa.

Käyttöturvatiedotteet

SDS-argon-FINNISH

Kaasujen turvallinen käsittely edellyttää, että käyttäjänä opit tuntemaan tuotteen ja voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Tutustu sen vuoksi käyttöturvatiedotteisiin huolellisesti!

Mikäli sinulla on kysyttävää käyttöturvatiedotteistamme, ota yhteyttä meihin.

Kaasujen fyysiset ja tekniset ominaisuudet

Air Liquide Gas encyclopedia

Lue lisää vedyn ominaisuuksista ja käyttöalueista

Onko sinulla kysymyksiä?

Täytä yhteydenottolomake!