Eco Origin

Ilmastovastuullinen kaasu Air Liquidelta

Eco origin - river

Air Liquide suhtautuu ilmastohaasteeseen erittäin vakavasti. Tarjosimme ensimmäisenä pohjoismaisena kaasuntoimittajana asiakkaillemme mahdollisuuden ostaa ilmastovastuullisesti tuotettua ja toimitettua nestemäistä  ECO ORIGIN™ -kaasua. 

Nyt täytämme myös kaasupullomme ilmastovastuullisella ECO ORIGIN Inside -kaasulla. Kaikki Air Liquiden pakatut kaasut ovat ilmastofiksuja. Tämä on yksi sitoumuksistamme kestävämpään tulevaisuuteen.

Voimme hyvällä omatunnolla sanoa, että ainutlaatuinen ECO ORIGIN™ -konsepti antaa käyttöösi ilmastoneutraalin kaasun. Koska mielestämme tuote ei voi olla 100% ilmastoneutraali, kutsumme sitä ilmastofiksuksi, mitä se todellakin on!

ECO ORIGIN™ -lupauksemme

 

100 % uusiutuvaa energiaa

Kaasujen tuotannossa ja pakkaamisessa kulutettuun sähköön hankimme pohjoismaisia sähkön tuuli- ja vesienergian alkuperätakuita, Guarantees of Origin. Otamme myös huomioon kuljetuksen ja täytön aiheuttamat päästöt. ECO ORIGIN™ edistää siirtymäänne kohti vähähiilisempää mallia.

 

Kompensoimme kuljetustemme jäännöspäästöt

ECO ORIGIN™ kaasujen tuotannossa ja pakkaamisessa kulutettuun sähköön hankimme pohjoismaisia sähkön tuuli- ja vesienergian alkuperätakuita, Guarantees of Origin. Otamme myös huomioon kaasuhävikin täyttöjen ja kuljetusten yhteydessä. ECO ORIGIN™ edistää siirtymäänne kohti vähähiilisempää mallia.

Kuljetuksista aiheutuvat jäännöspäästöt kompensoidaan investoimalla projekteihin, joiden hiilidioksidipäästöjen vähennys todennetaan virallisesti ja jotka ovat Gold Standard Foundation´in vaatimusten mukaiset (energiaprojektit) ja Plan Vivo (metsäprojektit). Nestemäisen kaasujen ollessa kyseessä, kompensoimme kuljetuksen tuotantolaitokselta asiakkaalle. Kun on kyse pakatuista kaasuista kompensoimme kuljetuksen tuotantolaitokselta täyttölaitoksellemme. 

ECO ORIGIN - windmills

 

Yksinkertainen valinta

ECO ORIGIN™ -ratkaisuun siirtyminen on yksinkertaista, mikään ei muutu prosessissanne. Tämä edesauttaa olennaisesti hiilidioksidipäästöjen vähenemistä koko alallanne: saatte hyödyn yhtä laadukkaasta oman toimialanne (lääketeollisuus, elintarvikkeet, jne.) kaasutuotteesta, mutta pienemmällä hiili-intensiteetillä. 

 

Pienempi hiilijalanjälki

Koska ECO ORIGIN™ -kaasun tuotannossa ja toimittamisessa käytetään vähähiilisiä ratkaisuja, sen hiilijalanjälki on pienempi. ECO ORIGIN™ -ilmakaasut (happi, typpi, argon):

kaasutuotteen hiilijalanjälki pienenee > 70 % verrattuna perinteiseen kaasuun.
Keskimääräinen päästövähennys vuoden aikana, voi vaihdella molekyylistä ja vuodesta riippuen. 

 

Pienemmät Scope 3-luokitellut päästöt

Pienen hiilijalanjäljensä ansiosta ECO ORIGIN™ -kaasut auttavat vähentämään Scope 3 -päästöjäsi.

 

Validoitu lähestymistapa

ECO ORIGIN™ -konseptin tiedot, käytännöt ja dokumentaation tarkistaa kolmas osapuoli. Tällä tavoin voimme taata asiakkaillemme, että ECO ORIGIN™ -tuotteista on hyötyä ilmastolle. Samalla voimme todentaa, että asiakkaalle on hankittu oikea määrä sähkön alkuperätakuita ja että kuljetusten hiilidioksidipäästöjä on kompensoitu vastaava määrä. 

Tiedon keräämisen ja laskelmien käytännöt ja dokumentaatio ovat myös osa johtamisjärjestelmäämme, jolle on myönnetty ISO 9001 -sertifikaatti kaikkialla Pohjoismaissa. ECO ORIGIN™ omaehtoiset ympäristöväittämät täyttävät myös ISO 14021 -standardin vaatimukset. Konsepti perustuu asiakirjaan  EIGA:n (European Industrial Gases Association) elinkaaren kuvaukseen, asiakirja 167/11, Methodology to establish a ”Product carbon footprint”

Lisäksi Air Liquide ilmoittaa teille nestemäisen kaasutuotteen hiilijalanjäljen vuosittain. Se lasketaan ja ilmoitetaan kansainvälisen ISO 14067 -standardin mukaan (ei koske pakattua kaasua).

 

Helpompi raportointi

Kun riippumaton kolmas osapuoli on suorittanut ECO ORIGIN™ -ohjelmamme vuosittaisen tarkastuksen (sekä nestemäisen että pakatun kaasun osalta), saamme validointitodistuksen, joka on luettavissa verkossa osoitteessa . Lisäksi se lähetetään kaikille nestemäistä kaasua käyttäville asiakkaillemme postitse toukokuussa (+/- 1 kuukausi). 

Saatte asiakkaana myös todistuksen, joka sisältää ECO ORIGIN™ -ohjelmaan osallistumisenne ansiosta syntymättä jääneet päästöt hiilidioksidiekvivalentteina ja ostamanne kaasutuotteen hiilijalanjäljen. Jos ostatte nestemäistä hiilidioksidia, tämä todistus sisältää myös tuotteen hiilijalanjäljen jaettuna biogeeniseen ja ihmisten aiheuttamaan osuuteen*. Sen ansiosta voitte täyttää kansainväliset raportointivaatimukset nopeasti ja helposti.

ECO ORIGIN Inside -ohjelman myötä syntymättä jääneet hiilidioksidipäästöt kansallisella tasolla jaetaan kaasupulloasiakkaillemme vuosittain verkko-osoitteessa. 

Kaasujen elinkaaren aikainen ilmastovaikutus

Nordci Eco Origin

Olemme teollisuuden ala, jonka raaka-aineilla ei ole negatiivista vaikutusta ilmastoon. Hapen, typen ja argonin valmistukseen käytetään tavallista ulkoilmaa, ja hiilidioksidia saadaan sivutuotteena, meidän tapauksessa kemiallisesta tiesuolan valmistuksesta ja viljojen käymisprosessista.  Ilmalla ei ole hiilijalanjälkeä, joten se on hyvin ainutlaatuinen raaka-aine.

Kaasujen hiilijalanjälki koostuu lähes täysin tuotantoprosessissa käytettävästä sähköstä ja tuotteiden kuljetuksesta asiakkaalle. Tämä vuoksi meille oli helppoa luoda ECO ORIGIN™ -konsepti.

Onko sinulla kysymyksiä?

Täytä yhteydenottolomake!