Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita henkilö toimittaa meille tai joita keräämme Air Liquiden verkkosivustojen. Sivustoista ja Sovelluksesta käytetään yhteisnimitystä "Palvelut".

Lukemisen helpottamiseksi olemme jakaneet tämän selosteen osiin, ja voit tutustua kuhunkin seuraavassa mainittuun osa-alueeseen napsauttamalla haluamaasi otsikkoa:


Keräämämme henkilötiedot

Kun henkilö käyttää Palveluita, voimme kerätä, käyttää, säilyttää ja siirtää seuraavia häntä koskevia henkilötietoja:

 • henkilöllisyystiedot, mukaan lukien etu- ja sukunimi, asuinmaa, kotimaa, henkilön edustama yritys sekä käyttäjätunnus
 • yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite, laskutusosoite ja puhelinnumero
 • taloudelliset tiedot, mukaan lukien pankkiyhteystiedot ja luottotiedot
 • tapahtumatiedot, mukaan lukien tiedot henkilön suorittamista ja saamista maksuista sekä muut tiedot tuotteista [ja palveluista], joita henkilö on meiltä ostanut
 • tekniset tiedot, mukaan lukien käytettävän verkkoselaimen tyyppi, Palvelussa käytetyt hakusanat, Sovelluksen GPS- ja Bluetooth-paikannustiedot, IP-osoite ja verkkosijainti sekä tietokonetta koskevat tiedot
 • profiilitiedot, mukaan lukien käyttäjänimi ja salasana, kerätyt pisteet ja lunastukset sekä tuotteita ja palveluita koskevat kysymykset
 • käyttöä koskevat tiedot, mukaan lukien tiedot tavasta, jolla Palveluita käytetään
 • markkinointiin ja tiedonvälitykseen liittyvät tiedot, mukaan lukien tiedot siitä, onko henkilö tilannut uutiskirjeemme tai ilmoittautunut kilpailuihin.

Emme kerää erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (arkaluonteisia henkilötietoja).

On syytä huomata, että tietyissä tilanteissa meidän on vastaanotettava ja käsiteltävä henkilöä koskevia tiettyjä henkilötietoja voidaksemme toimittaa palveluita hänelle. Jos käyttäjä ei halua antaa meille näitä tarvittavia henkilötietoja, emme voi toimittaa hänelle palveluita. Palveluihin ei esimerkiksi voi luoda käyttäjäprofiilia antamatta luomisen yhteydessä pyydettäviä tietoja.

 

Henkilötietojen keräämistavat

Henkilön itsensä antamat tiedot

 • Käyttäjä voi antaa meille tietoja itsestään täyttäessään lomakkeita Palveluissa, solmimalla kanssamme sopimuksen, tekemällä ilmoituksia tai yleisiä kysymyksiä asiakaspalveluumme sekä tilaamalla uutiskirjeemme tai ilmoittautumalla kilpailuihin sekä jollakin seuraavista tavoista: luomalla käyttäjäprofiilin Palveluihin, mukaan lukien ilmoittautuminen yritysasiakkaan yhteyshenkilöksi
 • ostamalla tuotteitamme joko yksityishenkilönä tai yritysasiakkaan lukuun
 • tilaamalla uutiskirjeen
 • osallistumalla kilpailuihin
 • esittämällä Palveluita koskevaa palautetta tai kysymyksiä.

Automaattisesti kerättävät tiedot

Kun henkilö käyttää palveluita, me keräämme teknisiä tietoja käyttämistään laitteista, heidän sijainnistaan ​​ja kuinka käytät palveluita. Käytämme evästeitä. Lisätietoja evästeiden käytöstä, katso evästeet, jotka ovat saatavilla täällä

 

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja oikeusperusteet

Käytämme henkilötietoja vain tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa. Useimmiten käsittelemme henkilötietoja seuraavissa tilanteissa:

 • Meidän on vastattava henkilön meille esittämään kysymykseen tai täytettävä henkilön kanssa solmimamme tai suunnittelemamme sopimuksen velvoitteet.
 • Meillä on oikeutettu etu henkilötietojen käsittelemiseen eivätkä rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet asetu niiden edelle.
 • Meidän on täytettävä lakisääteinen velvoitteemme.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Seuraavassa taulukossa olemme kuvanneet ne tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietoja, sekä tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset oikeusperusteet, joiden perusteella tietoja käsitellään. Lisäksi olemme ilmoittaneet oman oikeutetun etumme henkilötietojen käsittelemiseen, jos sellainen on.

On syytä huomata, että meillä voi olla useita oikeusperusteita henkilötietojen käsittelyyn. Jos oikeusperusteita on useita ja haluat lisätietoja siitä, minkä oikeusperusteen perusteella käsittelemme tietoja, voit lähettää kysymyksesi seuraavasti: https://contactprivacy.airliquide.com/fi

Yleisesti ottaen emme käytä suostumusta henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena lukuun ottamatta suoramarkkinointisuostumuksen kysymistä uutiskirjeen lähettämistä varten. Voit peruuttaa uutiskirjeemme milloin tahansa.

 

Tarkoitus/toiminta
 

Henkilötietojen ryhmät (luokitellaan kohdassa 2)

Käsittelyn oikeusperuste, mukaan lukien kuvaus mahdollisesta oikeutetusta edustamme
 

Henkilön määrittäminen käyttäjäksi asiakasportaalissamme ja hänen kanssaan viestiminen yritysasiakkaan yhteyshenkilönä

(a) Henkilöllisyystiedot 

(b) Yhteystiedot

Tarvitaan, että voimme toteuttaa oikeutetun etumme viestiä yritysasiakkaidemme kanssa, katso GDPR 6 artikla, 1 kohta f alakohta

Henkilön Albeessa tekemien tilausten toteuttaminen, mukaan lukien

(a) maksusuoritusten, kustannusten ja maksujen hallinta

(b) erääntyneiden saatavien kerääminen ja velkominen


 

(a) Henkilöllisyystiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Taloudelliset tiedot

(d) Tapahtumatiedot

(i) Henkilön kanssa solmimamme sopimuksen velvoitteiden täyttäminen, katso GDPR 6 artikla, 1 kohta b alakohta

(ii) Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, katso GDPR 6 artikla, 1 kohta c alakohta

 

Sen mahdollistaminen, että henkilö voi osallistua kilpailuihin ja voimme lähettää hänelle uutiskirjeemme

(a) Henkilöllisyystiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Profiilitiedot

(d) Markkinointiin ja tiedonvälitykseen liittyvät tiedot

 

(i) Henkilön kanssa solmimamme sopimuksen velvoitteiden täyttäminen, katso GDPR 6 artikla, 1 kohta b alakohta

(ii) Tarvitaan, että voimme toteuttaa oikeutetun etumme (asiakaspalvelu ja brändäys), katso GDPR 6 artikla, 1 kohta f alakohta

Asiakassuhteen käsittely henkilön kanssa, mukaan lukien henkilölle esitetyt pyynnöt osallistua käyttäjäkyselyihin ja lähettää tietoja tuotteidemme ja palveluidemme käyttämisestä

 

(a) Henkilöllisyystiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Profiilitiedot

(d) Markkinointiin ja tiedonvälitykseen liittyvät tiedot

 

(ii) Tarvitaan, että voimme toteuttaa oikeutetun etumme (tuotteidemme ja palveluidemme sekä sivustojemme jatkokehitys sekä tuotteidemme ja palveluidemme käyttöä koskevien tietojen antaminen), katso GDPR 6 artikla, 1 kohta f alakohta

Yhteisöömme / keskustelupalstallemme lähetettyjen julkaisujen käsitteleminen

 

a) Profiilitiedot

b) Yhteystiedot

c) Markkinointiin ja tiedonvälitykseen liittyvät tiedot

 

Tarvitaan, että voimme toteuttaa oikeutetun etumme (tuotteidemme ja palveluidemme jatkokehitys), katso GDPR 6 artikla, 1 kohta f alakohta

Palveluiden hallinnointi (mukaan lukien vianmääritys, data-analyysi, testit, järjestelmän ylläpito, tuki ja tietojen ylläpitopalvelut)

 

(a) Henkilöllisyystiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Tekniset tiedot

 

Tarvitaan, että voimme toteuttaa oikeutetun etumme, katso GDPR 6 artikla, 1 kohta f alakohta (Palveluiden ylläpito, mukaan lukien tietoturvallisuuden varmistaminen sekä Palveluiden käyttämiseen liittyvien väärinkäytösten ja laittoman käsittelyn estäminen)

 

Data-analyysien käyttäminen verkkosivustomme, tuotteidemme / palveluidemme, markkinointimme, asiakassuhteidemme ja asiakaskokemuksen parantamiseen

(a) Tekniset tiedot

(b) Käyttötiedot

 

Tarvitaan, että voimme toteuttaa oikeutetun etumme, katso GDPR 6 artikla, 1 kohta f alakohta (käyttäjäkokemuksen ja Palveluiden toimintojen optimoiminen sekä asiakasta mahdollisesti kiinnostavan sisällön ja mainonnan näyttäminen hänelle)

 

 

Tahot, joille voimme siirtää henkilötietoja

Nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja tilausnumeron sekä erityistoiveiden kaltaiset tiedot siirretään PostNordille, GLS:lle tai muulle kuljetusyhtiölle, joka vastaa ostettujen tuotteiden toimittamisesta asiakkaalle.

Tiedot voidaan siirtää ulkoisille yhteistyökumppaneille, maksunvälittäjille ja Air Liquide -konsernin muille yhtiöille, jotka käsittelevät tietoja meidän lukuumme. Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia esimerkiksi Palveluiden tekniseen toteuttamiseen, analysointiin ja kehittämiseen sekä uutiskirjeen lähettämiseen ja palveluiden ja tietojen ylläpitoon. Nämä yritykset ovat henkilötietojen käsittelijöitä, ja ne käsittelevät meidän vastuullamme olevia tietoja ohjeidemme mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijä ei saa käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin meidän kanssamme tekemänsä sopimuksen täyttämiseen, ja heillä on tietojen suhteen salassapitovelvollisuus. Olemme tehneet kirjallisen sopimuksen kaikkien niiden henkilötietojen käsittelijöiden kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme.

 

 Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Yksi henkilötietojen käsittelijöistä on Google Analytics v/Google LLC., joka toimii Yhdysvalloissa. Asianmukainen suoja tietojen siirrolle Yhdysvaltoihin varmistetaan henkilötietojen käsittelijän sertifioinnilla EU:n ja Yhdysvaltain välisen Privacy Shield -menettelyn mukaisesti (katso GDPR:n 45 artikla).

 

Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet riittävät tekniset ja organisatoriset turvatoimet, jotka estävät henkilötietojen asiattoman tai laittoman hävittämisen, muuttamisen tai turmelemisen sekä niiden väärinkäyttämisen tai päätymisen asiattomien tietoon.

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillä, joille se on välttämätöntä heidän työtehtäviensä suorittamiseksi.

 

Henkilötietojen säilytysajat

Palveluiden käyttöä koskevat tiedot poistetaan, kun henkilö ei ole käyttänyt Palveluita vuoteen.

Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä kerätyt tiedot poistetaan, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää tätä pitempään, jos meillä on säilyttämiseen oikeutettu tarve, esimerkiksi jos se on tarpeen oikeudellisen vaatimuksen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai oikeudellisen vaatimuksen täyttämiseksi. Säilytämme aina henkilön suostumuksen vastaanottaa uutiskirjeemme kahden vuoden ajan siitä lukien, kun hän on peruuttanut suostumuksensa. Tässä yhteydessä emme käytä suostumusta muihin tarkoituksiin kuin sen osoittamiseksi, että suostumus on pyydetty markkinointilainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä suostumuksen perusteella kerätyt tiedot poistetaan, kun kilpailu on päättynyt. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää tätä pitempään, jos meillä on säilyttämiseen oikeutettu tarve, esimerkiksi jos se on tarpeen oikeudellisen vaatimuksen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai oikeudellisen vaatimuksen täyttämiseksi.

Verkkosivuston kautta tehtyjen ostojen yhteydessä kerättävät tiedot hävitetään lähtökohtaisesti kolmen vuoden kuluttua siitä kalenterivuodesta, jolloin osto on tehty. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää tätä pitempään, jos meillä on säilyttämiseen oikeutettu tarve, esimerkiksi jos se on tarpeen oikeudellisen vaatimuksen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai oikeudellisen vaatimuksen täyttämiseksi. Kirjanpitomateriaalia säilytetään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti.

Tiedot, jotka on kerätty käyttäjäprofiilin määrittämisen yhteydessä, poistetaan automaattisesti, jos a) käyttäjä ei ole kirjautunut käyttäjäprofiiliinsa kertaakaan kolmen vuoden aikana, b) saamme käyttäjältä tiedon, että hän ei enää edusta asiakkaanamme olevaa yritystä, tai c) käyttäjä poistaa käyttäjäprofiilinsa. On syytä huomata, että yhteisössämme tai keskustelupalstallamme julkaistu tieto jää näkyviin myös sen jälkeen, kun käyttäjä poistaa käyttäjäprofiilinsa. Jos käyttäjä on yritysasiakkaan yhteyshenkilö, poistamme myös hänen käyttäjäprofiilinsa, mutta emme aiemmissa yritykselle lähetetyissä laskuissa olevia häntä koskevia henkilötietoja.

Poistamme Kerro kaverille -toiminnon yhteydessä keräämämme tiedot automaattisesti, jos viestin vastaanottanut kaveri ei rekisteröidy asiakasportaaliimme hänelle lähetetyn sähköpostiviestin kautta.

 

Rekisteröityjen oikeudet

Henkilötietojen käsittelyn avoimuuden parantamiseksi meidän on rekisterinpitäjänä kerrottava rekisteröidyille heille kuuluvista oikeuksista.

Oikeus saada pääsy tietoihin

 • Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa pyytää tietoja esimerkiksi siitä, mitä tietoja olemme hänestä keränneet ja mistä, mikä on keräämisen tarkoitus, mitä henkilötietoryhmiä kerätään ja millä vastaanottajaryhmillä on pääsy tietoihin.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus saada kopio käsittelemistämme häntä koskevista henkilötiedoista. Jos rekisteröity haluaa saada kopion omista henkilötiedoistaan, hän voi lähettää sitä koskevan kirjallisen pyynnön osoitteeseen https://contactprivacy.airliquide.com/fi. Rekisteröityä voidaan pyytää todentamaan henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada meillä olevat virheelliset henkilötietonsa oikaistuiksi. Jos rekisteröity huomaa, että tallentamissamme häntä koskevissa tiedoissa on virheitä, kehotamme häntä ottamaan meihin kirjallisesti yhteyttä tietojen oikaisemiseksi.
 • Rekisteröity voi itse oikaista asiakasklubiimme liittymisen yhteydessä antamansa tiedot kirjautumalla sisään käyttäjäprofiiliinsa.

Oikeus tietojen poistamiseen

 • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada kaikki hänestä keräämämme henkilötiedot tai osa niistä poistetuiksi. Jos henkilötietojen säilyttäminen on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai oikeudellisen vaatimuksen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, meillä ei ole velvollisuutta poistaa rekisteröidyn henkilötietoja. Katso lisätietoja edeltä

Oikeus rajoittaa käsittelyä säilyttämiseen

 • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä vain niiden säilyttämiseen, esimerkiksi jos tallentamamme tiedot ovat rekisteröidyn mielestä virheellisiä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

 • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada meille toimittamansa henkilötiedot siirretyiksi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

 • Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tehtävää profilointia.
 • Lisäksi hänellä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jonka laillisena perusteena on oikeutettu etumme. Katso edellä.

Oikeus tehdä valitus

 • DRekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa tehdä henkilötietojensa käsittelyä koskeva valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle: https://tietosuoja.fi/

 

Yhteydenottotavat

Air Liquide Finland Oy on Palveluiden kautta kerättävien henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Jos sinulla on tätä Tietosuojaselostetta koskevia kysymyksiä tai ehdotuksia tai jos haluat käyttää jotakin tai joitakin edellä kohdassa mainituista oikeuksista, ota yhteyttä: https://contactprivacy.airliquide.com/fi

 

Versiot

Tämä on Air Liquiden tietosuojaselosteen ensimmäinen versio, päiväys 2023-11-15.