Ordering and delivering Air Liquide gas cylinders

Kaasun toimitus ja varastointi pulloissa ja paketeissa

Bouteilles de gaz industriels - Air Liquide

Kaasumaiset, kokoonpuristetut eli komprimoidut kaasut toimitetaan joko yksittäisissä kaasupulloissa tai pullopaketeissa. Pullojen materiaaleina ovat alumiini, teräs, kevyet metalliseokset sekä komposiittimateriaalit. Kaasupullot soveltuvat hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten hitsaamiseen ja leikkaamiseen sekä laboratorioiden ja sairaaloiden tarpeisiin.

Nesteytetty kaasu

Bulk supply

Air Liquide valmistaa ilmakaasuja, kuten happea, typpeä ja argonia ilmakaasutehtaissaan, kun taas hiilidioksidia useimmiten syntyy  muiden prosessien sivutuotteena.

Toimitamme kaasut tuotantolaitoksilla sijaitsevista varastosäiliöistä nestemäisenä (bulk) tarkoitukseen sopivilla säiliöautoilla suoraan asiakkaalle. Kuljetukset tapahtuvat useimmiten maanteitse, mutta myös junalla. 

Air Liquide toimittaa asiakkaalle nestemäisen kaasun varastoinnissa ja käsittelyssä tarvittavan laitteiston, joka sisältää: 

  • Yhden tai useamman varastosäiliön riippuen kaasusta 
  • Höyrystimen
  • Paineenalennuslaitteiston

Tuotanto paikan päällä

on-site gas produktion

Air Liquide tarjoaa monenlaisia käyttäjän toimipaikkaan asennettavia laitteistoja, joilla esimerkiksi typpeä, happea ja vetyä voidaan tuottaa suoraan kohteessa. Niitä kutsutaan myös on-site -laitoksiksi. Tämä vaihtoehto soveltuu etenkin asiakkaille, joiden prosesseissa tarvitaan suuria kaasumääriä.
 
Tuotantotavan etuja ovat etenkin tehokkuus ja entistä suurempi toimitusvarmuus. Lisäksi suoraan kohteessa tapahtuvan kaasuntuotannon ympäristövaikutukset ovat kaasutoimituksia vähäisemmät, kun kaasuja ei tarvitse kuljettaa. 

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan tarpeistasi.

Onko sinulla kysymyksiä?

Täytä yhteydenottolomake!