Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Typen käyttökohteet

Jalostamot ja petrokemianteollisuus tarvitsevat suuria määriä kaasumaista typpeä hapen ja kosteuden poistamiseen erilaisista prosesseista. Elintarviketeollisuudessa typpeä käytetään elintarvikeprosesseissa esimerkiksi jäähdyttämiseen ja pakastamiseen, kontrolloituna ympäristönä pakkauksissa sekä lämpötilan säätelyyn elintarvikkeiden varastoinnissa ja kuljetuksessa. Monilla teollisuudenaloilla typpikaasua käytetään pienempiä määriä analysointi-instrumenttien nollaamiseen ja puhdistamiseen.

Typpeä elintarvike- ja juomateollisuudelle

Fryst sparris

Typpeä käytetään elintarvike- ja juomateollisuudessa erilaisissa käyttötarkoituksissa. Typpeä käytetään ennen kaikkea jäähdyttämiseen ja pakastamiseen, MAP-pakkaamisessa sekä lämpötilan säätelyyn elintarvikkeiden varastoinnissa ja kuljetuksessa. Korkea ja tasainen laatu on ehdoton vaatimus elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa. Tähän tarkoitukseen kehitetty Air Liquiden elintarvikkeiden ja juomien tuoteohjelma ALIGAL, joka soveltuu erityisesti elintarviketuotannon nykypäivän vaatimuksiin muun muassa jäljitettävyyden ja HACCP:n osalta.

Typpeä analysointiin

Kalibrering och analys

Air Liquide toimittaa sekä nesteytettyä typpeä (LIN) että kaasumaista typpeä eri puhtauksina ja määrinä tarpeesi mukaan. Tarjoamme puhdasta typpikaasua tuotenimellämme ALPHAGAZ™. ALPHAGAZ 1 -typen puhtausaste on 99,999 %, kun taas ALPHAGAZ 2:n puhtausaste on 99,9999 %, ja sitä käytetään kriittisissä laboratorio- ja analyysilaitteistoissa.

Käyttöturvatiedotteet

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Kaasujen turvallinen käsittely edellyttää, että käyttäjä tuntee tuotteen ja sitä koskevat turvallisuusmääräykset.

Lue käyttöturvatiedotteet aina huolellisesti! Mikäli sinulla on kysyttävää käyttöturvatiedotteistamme, voit olla yhteydessä meihin.

Kaasujen fyysiset ja tekniset ominaisuudet

Gas encyclopedia AL

Lue lisää typen ominaisuuksista ja käyttöalueista 

Onko sinulla kysymyksiä?

Täytä yhteydenottolomake!