Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Polttokaasu hitsaamiseen ja leikkaamiseen

Gases for welding - Air Liquide

Asetyleeni on on polttokaasu, jota käytetään hapen kanssa teräksen hitsaukseen ja leikkaamiseen, juottamiseen, liekkipuhdistukseen ja liekkioikaisuun. Asetyleeni antaa kuumimman lämpötilan, jota käytetään teollisissa prosesseissa. Asetyleeni-happi on korkeatuottoinen kaasuyhdistelmä, jolla voidaan saavuttaa jopa 3150 °C liekkilämpö. Happiasetyleeni antaa optimaalisen paikallisen lämpötilan minimaalisella hukkalämmöllä. Liekillä on erittäin alhainen kosteusaste, mikä tekee siitä hyvän valinnan moniin kriittisiin lämpösovelluksiin.

Instrumenttikaasu

Kalibrering och analys

Asetyleenin käyttö instrumenttikaasuna yhdistää kaasun synteettiseen ilmaan tai typpioksidiin polttoaineena. ALPHAGAZ asetyleeni on tuotenimemme asetyleenille, jonka puhtausaste on 99,6 % ja jota käytetään instrumenttikaasuna AAS (Atomic Absorption Spectrometry)-sovelluksessa.

Asetyleenin turvallinen käsittely

Lue tästä ohjeemme asetyleenin turvallisesta käsittelystä.

On tärkeää, että asetyleeniä käsitellään oikealla tavalla, jotta vältytään tarpeettomilta riskeiltä.

Asetyleenipullot, jotka ovat altistuneet avoimelle tulelle

Asetyleenipullot, jotka ovat altistuneet avoimelle tulelle voivat räjähtää ja aiheuttaa vaaratilanteen paineen, liekkien ja kuuman kaasun takia.  
Kuumentuessaan voi asetyleeni hajota hiileksi ja vetykaasuksi. 

Kuumeneminen voi johtaa kaasupullon vioittumiseen, mikä voi johtaa lyhyen tai pitkän ajan kuluessa kaasupullon rikkoutumiseen. Tämän vuoksi tulee asetyleenipulloja käsitellä erityisellä tavalla kuumuudessa tai tulipalossa. 

Toimi seuraavasti mikäli se on turvallista siihen asti, kunnes pelastustoimi saapuu:

 • Varoita henkilökuntaa ja eristä alue.  
 • Soita Hätäkeskukseen 112. Ilmoita pelastustoimelle kyseessä olevien asetyleenikaasupullojen määrä ja varastointipaikka.  
 • Ota yhteyttä kaasuntoimittajaan.  

Toimi seuraavasti mikäli se on turvallista siihen asti, kunnes pelastustoimi saapuu:

 • Sulje venttiilit ja siirrä kaasupullot, jotka ovat lähellä tulipaloa, jos mahdollista. Siirrä vain ne kaasupullot, jotka eivät ole kuumia ja voit käsitellä niitä paljain käsin.
 • Jäähdytä lähellä olevat sekä kuumat kaasupullot kastelemalla kaasupullon ulkopinta vedellä. Jatka kunnes tulipalo on sammunut ja kaasupullojen pinta pysyy märkänä, kun jäähdytys lopetetaan ja kaasupullot voidaan tutkia. Työskentele turvallisen välimatkan päästä ja turvallisesta paikasta esim raskaiden koneiden tai betoniseinämän suojassa. Jatka jäähdyttämistä vähintään tunnin ajan.
 • Jos kaasupullot kuivuvat nopeasti tai alkavat höyrystyä, jatka jäähdyttämistä vedellä ja tarkista puolen tunnin välein kunnes kaasupullot 30 minuutin jälkeen jäähdyttämisestä pysyvät viileinä ja märkinä kaasuntoimittajan suosituksen mukaisesti. Niin kauan kuin kaasupullon pinnan lämpötila tarkistetaan vain käsin, tulee kaasupullojen pintaa jäähdyttää edelleen yhden tunnin ajan. Vältä kaasupullojen ravistamista tai tönimistä.
 • Kun kaasupullot ovat kylmiä ja märkiä,  siirrä ne ja upota veteen 24 tunnin ajaksi, mikäli mahdollista tai siirrä ne turvalliseen paikkaan ja valvo niitä 24 tunnin ajan.
 • Mikäli kaasupullot on kiinnitetty johonkin laitteistoon esim säätimiiin tai jakelujärjestelmään, sulje venttiilit ja irrota laitteistosta kunnes kaasupullot voidaan siirtää.
 • Älä mene lähelle tai liiku lähellä kuumentunutta tai tulelle altistunutta asetyleenipulloa ennen kuin se on jäähdytetty ja jäähtynyt kuten mainittu yllä.
 • Merkitse kaikki kaasupullot, jotka ovat altistuneet kuumuudelle ja järjestä ne kaasuntoimittajan kanssa ennen jatkokäsittelyä ja kuljetusta.

Asetyleenipullot, jotka palavat venttiilistä tai siihen liitetystä laitteesta

Asetyleenipullo voi alkaa palaa venttiilistä tai siihen liitetystä laitteesta esim. iskun vuoksi. 

Toimi seuraavasti mikäli se on turvallista:

 • Yritä sulkea kaasupullon venttiili tai muut venttiilit sulkeaksesi kaasunvirtaus, mutta tämä voidaan tehdä vasta sitten, kun kaasu ei enää pala.  
 • Tunnustele kaasupullon pintaa useasta eri kohdasta paljain käsin, jotta voisit havaita mahdollisen lämpötilan nousun. Jos kaasupullo kuumenee, liekki ei ole sammunut tai kaasunvirtaus ei lopu, tulee ottaa yhteyttä pelastustoimeen, evakuoida alue ja aloittaa kaasupullon jäähdyttäminen turvallisesta paikasta.  
 • Venttiilistä tulevan liekin, jota ei pystytä sammuttamaan, tulee antaa palaa itsekseen sen ajan, kunnes kaasupullo ja ympäröivä alue on jäähdytetty vedellä. Vain erityistapauksessa ja jos kaasupullo on avoimessa ja hyvin tuulettuvassa paikassa, voidaan liekki tukahduttaa.  Turvallisuustoimenpiteisiin tulee aina ryhtyä, jotta mahdollinen kaasun uudelleen syttyminen räjähdysmäisesti voidaan ehkäistä. Laitteet tulee huolellisesti tarkistaa ennen kuin työtä voidaan jatkaa.  

Asetyleenin hajaantuminen kaasupullossa

Hajaantumisen voi aiheuttaa useat eri syyt esim. takaisku tai kaasupullon ulkopinnan paikallinen lämpeneminen. Normaalisti takaiskusta johtuva hajaantuminen loppuu kaasupullon sisällä olevan huokoisen massan ansiosta, mikäli hajaantuminen jatkuu, kaasupullo kuumenee.

Jos venttiili on auki, vuotaa siitä savua tai nokea. Sulje venttiili, mutta vain jos se voidaan tehdä välittömästi. Kaasupullot, jotka kuumenevat hajaantumisen vuoksi tulee viilentää samalla tavoin kuin tulessa olevat kaasupullot.

Asetyleenipaketti

Käsittele asetyleenipakettia samalla tavoin kuin yksittäisiä kaasupulloja. Toisaalta saattaa olla vaikea viilentää ja määritellä paketista yksittäiset kuumentuneet kaasupullot. Jäähdytä pitkään ja turvallisen välimatkan päästä. Älä koskaan mene lähellä tai pura asetyleenipakettia, mikäli on syytä epäillä hajaantumista yhdessä tai useassa kaasupullossa (kuumat kaasupullot)

Käyttöturvatiedotteet

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Kaasujen turvallinen käsittely edellyttää, että kaasun käyttäjänä opit tuntemaan tuotteen ja sitä koskevat turvallisuusmääräykset. Tutustu sen vuoksi käyttöturvatiedotteisiin huolellisesti! 

Mikäli sinulla on kysyttävää käyttöturvatiedotteistamme, ota yhteyttä meihin.

Kaasujen fyysiset ja tekniset ominaisuudet

Air Liquide Gas encyclopedia

Lue lisää asyylietyleenin ominaisuuksista ja käyttöalueista.

Onko sinulla kysymyksiä?

Täytä yhteydenottolomake!