Materiaalia lisäävä valmistus – mitä lisäarvoa se tarjoaa yrityksellesi?

21/10/2018

Additive Manufacturing
Mitä sinun on kysyttävä itseltäsi, jotta saat maksimaalisen hyödyn materiaalia lisäävästä valmistuksesta?

Materiaalia lisäävän valmistuksen "3D-tulostuksen" käyttö lisääntyy nopeasti ja yhä useammat yritykset näkevät sen edut, mm. koska teknologia on riittävän kypsää sarjatuotantoa varten.

Monet yritykset ovat kiinnostuneita materiaalia lisäävän valmistuksen teknisistä ja taloudellisista eduista, mutta niillä voi olla vaikeuksia hyödyntää uutta teknologiaa tehokkaasti. Materiaalia lisäävän valmistuksen hyödyntäminen edellyttää uutta ajattelutapaa.

Mikä teknologia?

Jotta voisit päättää, mikä nykyisistä materiaalia lisäävistä valmistuksista sopii parhaiten yritykseesi, sinun on hankittava paljon tietoa tänä päivänä käytetyistä teknologioista. Voit esimerkiksi lukea tieteellisiä artikkeleita ja/tai kysyä neuvoa ulkoisilta asiantuntijoilta.

Kun olet hankkinut perustiedot, voit tarkastaa ja arvioida kriittisesti kaikki tuotantoprosessin osat: tuoteominaisuudet, laitteet, toimitusajat, kustannukset jne. On esim. mahdollista, että voit eliminoida tiettyjä prosessivaiheita käyttämällä materiaalia lisäävää valmistusta.

Suunnittele uudelleen

Kun olet tunnistanut osat, jotka voidaan kokonaan tai osittain valmistaa materiaalia lisäävällä valmistuksella, on ne suunniteltava uudelleen. Suurin haaste on käydä läpi rakenteen kaikki osa-alueet ja löytää uusia tapoja parantaa osaa materiaalia lisäävän valmistuksen tarjoamien ainutlaatuisten mahdollisuuksien avulla, esim. siirtymällä uuteen monimutkaisempaan rakenteeseen tai vähentämällä tuotantovaiheita.

additive manufacturing

Seitsemän kysymystä, joilla saat parhaan hyödyn materiaalia lisäävästä valmistuksesta

1. Onko mahdollista yhdistää erillisiä komponentteja yhdeksi mutkikkaammaksi komponentiksi? Se voi yksinkertaistaa seuraavia tuotantovaiheita.

2. Voiko komponenteista tehdä kevyempiä kestävyyttä vaarantamatta? Tämä voi tarjota merkittävää lisäarvoa käyttökohteesta riippuen.

3. Voiko useita toimintoja yhdistää?

4. Voiko tuotantoprosessin vaiheita jättää pois?

5. Voitko hyödyntää materiaalia lisäävän valmistuksen tarjoamia ainutlaatuisia mahdollisuuksia ja kehittää komponenttien rakennetta?

6. Onko yrityksen pitkällä tähtäimellä parempi valmistaa itse tietyt osat, jotka ostatte nyt muilta toimittajilta?

7. Voidaanko luoda lisäarvoa sovittamalla tuotteet yksittäisille asiakkaille? Tämä on tavallisesti erittäin kallista perinteisiä tuotantotekniikoita käytettäessä, mutta materiaalia lisäävää valmistusta käytettäessä lisäkustannukset ovat usein olemattomat.

Systemaattinen toiminta

Kun olet määritellyt niiden sovellusten potentiaalin, jotka soveltuvat materiaalia lisäävään valmistukseen yrityksessäsi, laadi suunnitelma toteutuksen valmistelua varten. Suunnitelman on katettava koko prosessi ideasta tuotantoon. Lisäksi sinun on koottava tiimi ja laadittava suunnitelmat teknistä kehitystä ja koulutusta varten. Tähän kannattaa usein rekrytoida kokeneita työntekijöitä.

Oikea tuotantostrategia

Suunnitelman tärkeä osa on tuotantostrategia, joka käynnistyy prototyyppivaiheessa. Prototyypin valmistaminen auttaa korjaamaan mahdolliset puutteet ja optimoimaan rakennetta edelleen. Koska tuotantomäärät ovat rajallisia prototyyppivaihteen aikana, voi olla kiinnostavaa ulkoistaa tämä osa ulkoiselle toimittajalle. Tämä pienentää alkuinvestointia, ja voit hyödyntää toimittajan tietoja ja kokemuksia, mikä lyhentää tuotekehitysaikaa.

Sarjatuotantoon

Myös sarjatuotanto voidaan ulkoistaa. Monet yritykset solmivat menestyviä kumppanuuksia ulkoisten toimittajien kanssa, toiset menestyvät yhtä hyvin omien tuotantolaitostensa avulla.

Eräässä tyypillisessä strategiassa koko tuotanto ulkoistetaan ulkoiselle toimittajalle prototyyppivaihetta varten ja koneiden käyttö opetellaan myöhemmässä vaiheessa vuokraamalla koneaikaa ulkoiselta toimittajalta. Pitkällä tähtäimellä voit esimerkiksi hoitaa tavallisempien materiaalien sarjatuotannon omassa yrityksessäsi, ja ulkoistaa epätavallisten materiaalien, kuten titaanin, työstön ulkoiselle toimittajalle.

Ota yhteyttä