Huomioitavaa LBM-konetta ostettaessa

21/10/2018

LBM machine
3D-tulostus käytännössä

Muutama asia kannattaa huomioida, jos harkitset LBM-koneen (Laser Beam Melting) hankkimista. Päätös voi olla monimutkainen, sillä tietyn koneen valitseminen tarkoittaa usein sitä, että sitoudut hankkimaan tiettyjä oheisvarusteita.

Tarkasta ensin voiko kone käsitellä käytettävää jauhetta. Suuremmat koneet eivät useimmin pysty käsittelemään tietyn tyyppisiä jauheita, kuten esim. martensiittistä terästä (1,2709).

Jauhejärjestelmä: automaattinen vai manuaalinen?

Ota selvää, miten jauhe kuljetetaan koneessa. Sarjatuotannossa käytetään useimmiten täysin automatisoituja järjestelmiä. Tällaisessa automatisoidussa järjestelmässä ylimääräinen jauhe siirtyy putken kautta suodatusasemaan puhdistusta varten. Jauhe kuljetetaan sitten takaisin LBM-koneeseen uusiokäyttöä varten.

Tavallisimmat jauhejärjestelmät käyttävät säiliöitä. Ne vaativat normaalisti manuaalista käsittelyä. Vaikka tämä prosessi voitaisiin automatisoida, niin tehdään käytännössä harvoin suurten kustannusten vuoksi ja koska erilaiset jauhejäänteet voivat joutua kosketuksiin toistensa kanssa.

3D printing

Benchmarking

Benchmarking saattaa olla hyvä ratkaisu. Kannattaa käyttää vertailutapaa, joka sopii tuotettavalle tuotteelle. Vertailussa on huomioitava laatutekijät, kuten pinta ja huokoisuus, mutta myös taloudelliset tekijät, kuten tulostusnopeus ja konekustannukset LBM-koneen ostaminen ei ole helppo päätös, ja usein kannattaa myös keskustella asiasta asiantuntijan kanssa.

Muista:

  • Anna työntekijöillesi perusteellinen koulutus.
  • Rajoita konekohtaisia materiaalimääriä.
  • Valitse optimaalinen prosessikaasu optimaalisella toimitusvarmuudella.
  • Huomioi esi- ja jälkikäsittely.
  • Priorisoi turvallisuus, erityisesti jos käytät metallijauheita.

Hintalappu

Hinta on aina tärkeä tekijä, ja markkinoilla on paljon eri hintaisia koneita. Koneen kokonaiskustannukset tulisi suhteuttaa siihen, mitä koneella tehdään. Lisäksi vaaditaan oheisvarusteita esi- ja jälkikäsittelyyn. Ota laskelmissa huomioon myös kulutustarvikkeiden kustannukset. Sekä varusteita että materiaaleja – ts. 3D CAD-ohjelmisto, metallijauhe ja lämpökäsittelyuuneja – voi ostaa useimmilta konevalmistajilta.

Ota yhteyttä