Air Liquiden suunnitelma energiamurrokseen sopeutumiseksi

27/09/2023

Energy transition

Air Liquide on käynnistänyt useita kunnianhimoisia pitkän aikavälin aloitteita osana konsernin suunnitelmaa energiamurrokseen sopeutumiseksi.

”Haluan sanoa aluksi, ettemme tee tätä vain sen vuoksi, että kaikki muut tekevät vastaavalla tavalla”, kertoo Vianney de Buchet, joka on Air Liquiden Energy Transition -toiminnon varatoimitusjohtaja Euroopassa. ”Haluamme kantaa vastuumme ja vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä kaikin mahdollisin tavoin. Tämä vastaa konsernin perimää ja ydinarvoja, ja olemme lisäksi asiantuntijoita vetykaasun ja hiilidioksidin alalla. Ne molemmat sisältyvät sopeutustoimiin energiamurroksessa. Jotta pystymme saavuttamaan asettamamme kolme tavoitetta energiamurroksessa, olemme käynnistäneet useita aloitteita.”

”Ensimmäisenä ja kaikkein ilmeisimpänä tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti omiin tuotantojärjestelmiimme. Toisena tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme vähentämään omia hiilidioksidipäästöjään. Kolmantena tavoitteenamme on rakentaa uusi ekosysteemi, joka tukee hiilidioksidiniukan yhteiskunnan rakentamista.”

CDP:n myöntämä A-luokitus

Air Liquide on tehnyt pitkään työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Konserni käyttää joka vuosi noin 100 miljoonaa euroa aloitteisiin, joiden tavoitteena on pienentää yhtiön ja sen asiakkaiden ekologista jalanjälkeä. Air Liquide -konserni sai vuonna 2020 A-luokituksen tekemänsä ilmastotyön perusteella. Luokituksen myöntäjä CDP (aiempi Carbon Disclosure Project) on aatteellinen järjestö, joka arvioi yrityksiä niiden tekemien ilmastotoimien perusteella. CDP antaa tunnustusta Air Liquiden kestävän kasvun strategialle, josta vetykaasutekniikan kehittäminen ja osallistuminen useisiin innovatiivisiin hankkeisiin ovat osoitus.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Air Liquide on asettanut 2035 ilmastotyölle seuraavat kokonaistavoitteet:
-33 % PIENEMMÄT HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT VUOTEEN 2035 MENNESSÄ
HIILINEUTRAALIUS VUOTEEN 2050 MENNESSÄ

”Jotta onnistumme tässä, lisäämme jatkuvasti uusiutuvan sähkön osuutta ja vähennämme energiankulutustamme”, Vianney de Buchet kertoo. ”Tällä hetkellä käyttämästämme energiasta suuren osan hiilijalanjälki on jo pieni, mutta haluamme lisätä uusiutuvan sähkön osuutta entisestään. Otamme lisäksi huomioon potentiaalisten toimittajien energialähteiden yhdistelmät, kun päätämme tulevista kumppanuuksista.”

Air Liquide osallistuu lisäksi Euroopassa useisiin innovatiivisiin hankkeisiin hiilidioksidin talteen ottamiseksi ja varastoimiseksi (CCS, Carbon Capture and Storage). Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi Porthos Rotterdamissa ja Antwerp@C Antwerpenissä. Näillä suuren mittakaavan hankkeilla on potentiaali pienentää teollisuusyritysten hiilidioksidijalanjälkeä merkittävästi. Air Liquide on lisäksi laatinut yhteistyöpöytäkirjan yhdessä Northern Lights -hankeorganisaation kanssa norjalaisessa CCS-hankkeessa.

Aloitteita asiakkaille

Vianney de Buchet: ”Tiedämme, että energiamurros on suuri haaste koko alalle, ja haluamme sen vuoksi auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa.”

”Haluamme tuoda tekniikkamme saataville, jotta myös asiakkaamme voivat ottaa hiilidioksidipäästönsä talteen. Talteen otettu hiilidioksidi voidaan käyttää uudelleen esimerkiksi puutarhanviljelyssä tai hiilihappojuomien valmistuksessa – tai varastoida turvallisesti merenpohjaan.”

Hiilidioksidiniukka yhteiskunta

”Meistä on ratkaisevan tärkeää vähentää hiilidioksidipäästöjä, minkä lisäksi mielestämme on vähintään yhtä tärkeää kehittää ja soveltaa onnistuneesti uusia tekniikoita.”

”Vedyllä on keskeinen asema tulevaisuuden yhteiskunnassa ja energiamurroksessa, minkä vuoksi varaamme resursseja tarvittavan tekniikan optimoimiseksi. Vedyllä on valtava vaikutus kuljetusalaan tulevaisuudessa – se vaikuttaa henkilöautojen lisäksi kuorma-autoihin ja laivaliikenteeseen – ja sitä käytetään yhä suuremmassa määrin energialähteenä teollisuudessa. Air Liquide ilmoitti vastikään käynnistävänsä hankkeen, jossa 1 000 vetykaasulla toimivaa kuorma-autoa otetaan käyttöön Rotterdamin satamassa.”

Air Liquide investoi lisäksi biometaanin puhdistuslaitteistoihin. Kestävää kehitystä tukeva biometaani on orgaanisten jätteiden käymistulos, jonka ominaisuudet vastaavat maakaasun ominaisuuksia. Se on kuitenkin puhdistettava ennen maakaasuverkkoon ruiskuttamista. Vuotuisen tuotantokapasiteetin arvioidaan saavuttavan 5 TWh vuonna 2025.

Air Liquide lanseerasi ilmastoälykkään kaasun ensimmäisenä Pohjoismaissa

Air Liquide lanseerasi ensimmäisenä yrityksenä Pohjoismaissa ilmastofiksun nestemäisen kaasun, Eco Origin -kaasun (aiemmin Green Origin). Sitä seurasi Green Origin Inside, ilmastofiksu kaasu kaasupulloissa.

Konsepti on suunniteltu minimoimaan erilaisista kaasuista (happi, typpi, argon ja hiilidioksidi) ilmastoon kohdistuvat haittavaikutukset koko niiden elinkaaren aikana.

”Air Liquide tekee kiistatta paljon töitä energiamurrokseen sopeutumiseksi”, Vianney de Buchet toteaa lopuksi. ”Odotettavissa on arvatenkin uusia haasteita ja esteitä – muu olisi merkillistä – mutta olemme tiukasti päättäneet saavuttaa tavoitteemme ja näyttää muille esimerkkiä alallamme.”

Lisätietoja

Air Liquide -konsernin uudessa strategisessa ADVANCE-suunnitelmassa keskitytään kestävän kehityksen tukemiseen.
Air Liquiden kestävää kehitystä tukeva työ Pohjoismaissa.

Ota yhteyttä