Hapen käyttö tuo suuria energiansäästöjä vedenkäsittelyyn

08/03/2024

Major energy savings

Uuden korkeapainesuuttimen syöttötehokkuus kaksinkertainen aiempaan verrattuna 

Hapen edut vedenpuhdistuslaitoksissa ovat nykyään hyvin tiedossa. Happeen perustuvat järjestelmät toimivat paljon tehokkaammin ja ovat siksi taloudellisempia. Siksi tekniikkaa käytetään yhä useammin vedenpuhdistuslaitoksissa. Uuden korkeapainesuuttimen ansiosta energiankulutusta voidaan vähentää entisestään.

"Tavallista ilmaa käyttävät vedenkäsittelylaitokset kuluttavat paljon enemmän energiaa kuin happea käyttävät laitokset", sanoo Jan Mante, Air Liquiden sovellusinsinööri. "Tämä on vain loogista, sillä ilmassa on korkeintaan 21 % happea. Kompressorit ja pumput tarvitsevat siksi paljon enemmän energiaa saman happimäärän syöttämiseen."

"Tietysti kustannuslaskelmassa tulee huomioida puhtaan hapen vaikutus. Kuitenkin monet vedenpuhdistuslaitokset hyötyvät myös taloudellisesti puhtaan hapen käytöstä. Ja tietysti se saattaa myös pienentää hiilijalanjälkeä."

Sama, mutta parempi

"Tarjoamme useita Ventoxal-järjestelmiä hapen syöttämiseksi ja sekoittamiseksi veteen. Yhteistä niille on se, että niissä kaikissa käytetään yhtä tai useampaa 'suutinta' hapen varsinaiseen syöttämiseen."

"Uusi korkeapainesuutin tekee täsmälleen saman asian, mutta tehostetusti. Ensiksi puhdas happi toimitetaan kohteeseen. Se toimitetaan normaaliin tapaan nestemäisessä muodossa paineistettuna säiliöautolla ja pumpataan sitten paikan päällä olevaan varastosäiliöön. Tähän saakka kaikki tapahtuu kuten ennenkin.

Toimintaperiaatteet

"Aiemmin osa nestemäisestä hapesta pääsi haihtumaan ilmakehään käytön aikana, jolloin osa alkuperäisestä paineesta hävisi. Olemme kuitenkin viime aikoina käyttäneet menetelmää, jossa kaasun paine säilyy aina korkeapainesuuttimeen asti. Tämä tarkoittaa, että painetta voidaan sitten käyttää kaasun syöttämiseen altaaseen. Siihen tarvitaan edelleen pumppuja, mutta ne voivat nyt olla pienempiä ja siten halvempia."

"Koska käytämme kaasunpaineen liike-energiaa uudelleen, laitoksen energiankulutus vähenee merkittävästi. Se voi vähentää myös käyttökustannuksia ja hiilijalanjälkeä. Ennen pystyimme syöttämään 6,5 kiloa kaasua kilowattituntia kohti, nyt se on 13 kiloa kilowattituntia kohti, hapensiirtotehokkuuden ollessa sama - esimerkiksi 85 prosenttia."

INSIDE ARTICLE II
INSIDE-ARTICLE-III-

Nykyisten laitosten päivittäminen

"Nykyiset laitokset, jotka jo käyttävät puhdasta happea, voidaan päivittää käyttämään korkeapainesuutinta", Jan selittää. "Toisaalta laitokset, jotka käyttävät edelleen tavallista ilmaa, voidaan muuntaa tai laajentaa puhdasta happea käyttäviksi. Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että näitä laitoksia ei välttämättä tarvitse muuttaa kerralla."

"Esimerkiksi Hoek van Hollandin vedenpuhdistuslaitoksessa alettiin äskettäin käyttää järjestelmää, jossa perinteinen ilmastus yhdistetään puhtaaseen happeen ja korkeapainesuuttimiin. Toinen edelläkävijä on Waterschap De Dommel, jossa otettiin käyttöön yhdeksän Ventoxal-hapetusinjektoria korkeapainesuuttimilla."

Haluatko tietää lisää korkeapainesuuttimista tai puhtaan hapen käytöstä vedenkäsittelyssä?

Ota yhteyttä