Huoltoa, joka tuottaa lisäarvoa lämpökäsittelyasiakkaille

30/01/2020

Heat treatment audits
Kaasu- ja lämpötilatarkastukset varmistavat lämpökäsittelyprosessin sujumisen paljastamalla esimerkiksi tiivisteisiin ja uunin epäpuhtauksiin liittyvät ongelmat.

Air Liquidella on yli 50 vuoden kokemus lämpökäsittelystä ja vankka asiantuntemus, joten yritys pystyy tarjoamaan laadukkaita kaasuratkaisuja lämpökäsittelyyn. Kaasun, laitteiden ja asennuksen lisäksi Air Liquide luo asiakkaille lisäarvoa tarjoamalla käyttökohteeseen räätälöityä huoltoa lämpökäsittelyprosessia varten.

Kaasu- ja lämpötilatarkastukset

Air Liquide on tarjonnut asiakkailleen Pohjoismaissa menestyksekkäästi jo useiden vuosien ajan säännöllisiä lämpökäsittelyn tarkastuksia, joiden painopiste on kaasukehässä ja/tai lämpötilassa.

Kaasutarkastuksessa valvotaan lämpökäsittelyuunin kaasukehää käynnissä olevan prosessin aikana. Hiilidioksidin, metaanin, tai typen pitoisuuksia esimerkiksi mitataan, koska ne ovat tärkeitä prosessin laadun ilmaisimia. Mittauksia voidaan tehdä eri kohdista uunin sisällä, ja ne paljastavat nopeasti mahdolliset tiivistysongelmat ja epäpuhtaudet. Kaasuanalyysit helpottavat lisäksi asiakkaan kaasukehäohjauksen kalibrointia.

Lämpötilatarkastus voi koostua joko lämpötilan tasaisuuden analysoinnista uunin sisällä tai lämpötilojen tallennuksesta prosessin eri vaiheissa.

Kaikkia tarkastuksia seuraa lyhyempi asennuksen läpikäynti, ja huollosta laaditaan perusteelliset raportit.

Heat treatment audits

Tekniset kokoukset

Vuosittaiset tekniset kokoukset kuuluvat myös huoltopalveluvalikoimaan. Niissä Air Liquide ja asiakas käyvät läpi laitteiston, prosessit ja mahdolliset ongelmat. Kokouksissa on myös hyvä tilaisuus keskustella lämpökäsittelyalan yleisistä kysymyksistä ja trendeistä, mahdollisista laajennuksista sekä Air Liquiden uusista ratkaisuista ja laitteista.

Tekninen kokous Bodycotella Kristinehamnissa

Toukokuussa 2019 pidettiin tekninen kokous Air Liquiden asiakkaalla, jonka nimi oli tuolloin Härdtekno (keväästä 2019 alkaen Härdtekno on ollut osa Bodycote-konsernia). Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä yrityksen kaasu-, laitteisto- ja palvelutarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Yritys on erikoistunut lämpökäsittelyyn, ja se suorittaa monenlaisia käsittelyjä asiakkaille sekä Ruotsissa että muissa Pohjoismaissa.

Teknisessä kokouksessa asiakas pääsi keskustelemaan prosesseistaan ja uuneistaan Air Liquiden lämpökäsittelyasiantuntijan Niklas Ehrlinin sekä lämpökäsittelyliiketoiminnan pohjoismaisten kehittäjien Håkan Berglindin ja Tomas Gauffinin kanssa.

Lisäksi Air Liquide sai esitellä kokouksessa uusia teknisiä ratkaisuja, joista voi olla hyötyä. Esimerkki niistä on ECO-Chiller-lämmönvaihdin, joka toimii prosessiveden ja nestemäisen typen välillä. Se vähentää sekä veden jäähdytystarvetta että typpikaasuhöyrystimen kuormitusta.

Air Liquiden myyjä Håkan Carlsson ja Bodycoten/Härdteknon edustajat tekivät myös "safety walk" -kävelyn. Siinä tutkitaan kaasulaitteisto ja kaasusäiliöiden alustaa ympäröivät alueet sekä ehdotetaan turvallisuuteen liittyviä parannuksia.

Olemme tyytyväisiä Air Liquideen yhteistyökumppanina ja toimittajana lämpökäsittelypalveluissa. Yksittäisen, pienehkön lämpökäsittely-yrityksen on mahdotonta huolehtia kaikesta itse, sanoo Ricard Ohlsson, joka työskentelee markkina- ja laatuasioiden parissa Bodycotella.

Bodycote

Vasemmalta: Ricard Ohlsson ja Mattias Calson Bodycotelta. Tomas Gauffin, Håkan Berglind, Håkan Carlsson ja Niklas Ehrlin Air Liquideltä.

Mitä lämpökäsittely on?

Lämpökäsittelyllä tarkoitetaan prosessia jota käytetään pääasiassa terästuotteille eri tavoin koko arvoketjun ajan, raakametallista valmiisiin yksityiskohtiin. Lämpökäsittelyn tarkoituksena on muuttaa teräksen mekaanisia ominaisuuksia muokkaamalla materiaalin kemiallista ja/tai sisäistä rakennetta.

Joitakin lämpökäsittelyn käyttökohteita:

  • Materiaalin venyvyyden lisääminen jatkokäsittelyn helpottamiseksi.
  • Kovemman pinnan luominen kulutuksenkeston lisäämiseksi.
  • Aiempien käsittelyvaiheiden aiheuttamien sisäisten mekaanisten jännitteiden poisto.
  • Pintakemian muokkaaminen ja korroosionkestävämmän teräksen aikaansaaminen.

Lämpökäsittelyprosessi koostuu yhdestä tai useasta lämmityssyklistä uuneissa, joissa on tietty kaasukehä haluttujen tulosten mukaan. Prosessi päättyy yleensä yksityiskohtien aktiiviseen jäähdytykseen eli sammuttamiseen. Sammutus voidaan suorittaa joko nesteillä tai kaasun avulla. Oikean kaasukehän saavuttamiseksi uunissa käytetään erilaisia nesteitä ja kaasuja.

Yleisimmät tuotteet, joita käytetään nykyään lämpökäsittelyssä:

Typpi: Käytetään inerttinä kaasuna nestemäisessä muodossa (bulkki) uunien huuhteluun, mutta myös kaasuseoksena yhdessä aktiivisten molekyylien kanssa. Typpeä voidaan käyttää myös jäähdytysaineena sammutettaessa tuotetta lämpökäsittelyn jälkeen.

Metanoli: Käytetään hiililähteenä aktiivisessa uunin kaasukehässä. Tarkoituksena on nostaa hiilen pitoisuutta teräksen pintakerroksessa ja lisätä näin sen kovuutta.

Asetyleeni: Käytetään hiililähteenä niin kutsutuissa LPC (Low Pressure Carburising) -uuneissa. Niihin syötetään kaasua tasaisin väliajoin. Tarkoituksena on nostaa hiilen pitoisuutta teräksen pintakerroksessa ja lisätä näin sen kovuutta.

Ammoniakki: Käytetään typen lähteenä aktiivisessa uunin kaasukehässä. Tarkoituksena on nostaa liuenneen typen pitoisuutta teräksen pintakerroksessa (typettäminen) sekä lisätä näin sen kovuutta ja korroosionkestoa.

Air Liquiden kokonaisratkaisut

Air Liquiden kokonaisvaltaiset ratkaisut käsittävät kaasun, teknologian ja tarvittavan asiantuntemuksen. Ne suunnitellaan lämpökäsittelyn erityistarpeiden mukaan. Autamme ratkaisemaan ongelmasi ja turvaamaan vakaan prosessin tekemällä läheistä yhteistyötä kanssasi.

Ota yhteyttä