Green Origin -kaasu – investointi ympäristön hyväksi

19/05/2020

Eco origin / Green origin
Green Origin -kaasut valmistetaan uusiutuvalla energialla, jota tuotetaan tuuli- ja vesivoimalla Pohjoismaissa.

Tänä päivänä useimmille yrityksille ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää. Tämä perustuu toisaalta aitoon huoleen ympäristöstä ja pyrkimyksestä yhä kestävämpään kehitykseen, toisaalta myös strategisiin päätöksiin täyttää asiakkaiden kasvavat vaatimukset saada tuotteita, jotka on valmistettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Air Liquiden liiketoiminnassa ympäristöstä huolehtiminen on aina ollut tärkeässä roolissa, minkä vuoksi Green Origin -konsepti kehitettiin.

Green Origin -konsepti

Hapen, typen, argonin ja hiilidioksidin pääasiallinen ilmastovaikutus muodostuu kaasujen tuotannossa tarvittavasta energiasta ja kuljetusten hiilidioksidipäästöistä. Green Origin -konseptin mukaisesti valmistetut kaasut käyttävät ainoastaan energiaa, joka on tuotettu tuuli- ja vesivoimalla Pohjoismaissa. Tämän lisäksi kaikki kuljetuksista aiheutuvat hiilidioksidi- päästöt ilmastokompensoidaan 100-prosenttisesti Gold Standard Foundationin hyväksymän projektin mukaisesti. Tämän vuoksi Green Origin -kaasut (nestemäisessä muodossa olevat typpi, happi, argon ja hiilidioksidi) voidaan katsoa olevan ilmastoneutraaleja.  

”Olemme iloisia, että niin moni asiakkaistamme on valinnut Green Origin -vaihtoehdon”, kertoo Lena Åberg, HSEQ-johtaja (Health, Safety, Environment & Quality) Air Liquidelta. ”Useimmiten asiakkaat näkevät, että Green Origin -ohjelma on hyvä ja yksinkertainen tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä”.

Bonuksena arvoa yritykselle

Green Origin on useimmille asiakkaille investointi kestävään kehitykseen sekä yrityksen  ympäristöimagoon. ”Epäilemättä Green Origin tuo arvoa liiketoiminnalle. Green Origin sopii täydellisesti yritykselle, joka haluaa erottua kestävän kehityksen arvoilla selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla.”

Air Liquiden Green Origin -ohjelmaa tukevat kansainväliset ISO-standardit. Tämä takaa, että asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat olla varmoja, että Green Origin -konsepti on luotettava. ”DGE tarkistaa vuosittain Green Origin -ohjelmamme ”, selventää Lena Åberg. ”Kun tarkastus on tehty, saamme DGE:ltä validointitodistuksen, jonka lähetämme Green Origin -asiakkaillemme. Toimitamme samalla asiakkaalle yhteenvedon kompensoidusta hiilidioksidimäärästä. Yhteenveto sisältää toimitetun kaasun määrän kuhunkin säiliöön sekä ilmastokompensoidun hiilidioksidimäärän.”

”Mielestämme Green Origin -ohjelma on erittäin ajankohtainen”

Air Liquide pyysi apua Green Origin -ohjelmassa konsulttiyritys DGE:ltä, joka edistää työssään kestävää kehitystä.

”Air Liquide on hyvin ainutlaatuinen yritys ympäristönäkökulmasta”, sanoo Nan Kjellberg  DGE:ltä. Yritys käyttää ilmaa raaka-aineena, eikä siitä aiheudu ilmastovaikutusta. Tämän lisäksi kaasusäiliöitä uudelleenkäytetään, jolloin niidenkin ilmastovaikutus on vähäinen. Siksi Air Liquide keskittyy ympäristötyössään energiaan, jota se käyttää tuotannossaan ja kuljetuksissaan. Näemme, että Green Origin -ohjelma on hyvin ajankohtainen, sillä se ilmastokompensoi näitä toimintoja.”

DGE suorittaa Green Origin -ohjelman vuosittaisen tarkastuksen varmistaakseen, että metodit ovat edelleen voimassa, lisäksi että konseptin tiedot ja tiedotus ovat oikein. ”Vuosittaisessa tarkastuksessa tarkistamme tuotantotiedot, varastoinnin, täytön, kuljetuksen ja toimituksen sekä ostetun uusiutuvan sähkön määrän ja ohjelman mukaisen ilmastokompensaation. Käymme myös Air Liquiden tuotantolaitoksilla nähdäksemme, että tietolähteet ovat luotettavia.”

Ota yhteyttä