vindkraft

Ilmastovastuullinen kaasu Air Liquidelta

Strand med fotspår.

Air Liquide suhtautuu ilmastohaasteeseen erittäin vakavasti. Tarjosimme ensimmäisenä pohjoismaisena kaasuntoimittajana asiakkaillemme mahdollisuuden ostaa ilmastovastuullisesti tuotettua ja toimitettua nestemäistä Green Origin -kaasua. Nyt täytämme myös kaasupullomme ilmastovastuullisella Green Origin Inside -kaasulla.

Green Origin on konsepti, jonka avulla vähennämme erilaisten kaasujen (hapen, typen, argonin ja hiilidioksidin) ilmastoon kohdistuvia haittoja niiden elinkaaren aikana. 

Voimme hyvällä omatunnolla sanoa, että ainutlaatuinen Green Origin -konsepti antaa käyttöösi ilmastoneutraalin kaasun. Koska mielestämme tuote ei voi olla 100% ilmastoneutraali, kutsumme sitä ilmastofiksuksi, mitä se todellakin on!

Pienennämme jatkuvasti tuotannon ja kuljetusten ilmastovaikutusta. Green Origin -konseptilla otamme vastuun niistä päästöistä, jotka ovat toistaiseksi jäljellä.   

Green Origin -lupauksemme

vindkraft

Kun ostat Green Origin -kaasua, takaamme seuraavaa: 

Kaasujen tuotannossa ja pakkaamisessa kulutettuun sähköön hankimme pohjoismaisia sähkön tuuli- ja vesienergian alkuperätakuita, Guarantees of Origin. Otamme myös huomioon kuljetuksen ja täytön aiheuttamat päästöt. 

Kuljetuksista aiheutuvat päästöt kompensoidaan investoimalla projekteihin, joiden hiilidioksidipäästöjen vähennys todennetaan virallisesti ja jotka ovat Gold Standard Foundation´in vaatimusten mukaiset (energiaprojektit) ja Plan Vivo (metsäprojektit). Nestemäisen kaasujen ollessa kyseessä, kompensoimme kuljetuksen tuotantolaitokselta asiakkaalle. Kun on kyse pakatuista kaasuista kompensoimme kuljetuksen tuotantolaitokselta täyttölaitoksellemme. 

Tee valinta ja vahvista liiketoimintasi kestävää kehitystä

Grönt träd.

Green Origin -konseptin tiedot, käytännöt ja dokumentaation tarkistaa kolmas osapuoli. Tällä tavoin voimme taata asiakkaillemme, että Green Origin -tuotteista on hyötyä ilmastolle. Samalla voimme todentaa, että asiakkaalle on hankittu oikea määrä sähkön alkuperätakuita ja että kuljetusten hiilidioksidipäästöjä on kompensoitu vastaava määrä. 

Tiedon keräämisen ja laskelmien käytännöt ja dokumentaatio ovat myös osa johtamisjärjestelmäämme, jolle on myönnetty ISO 9001 -sertifikaatti kaikkialla Pohjoismaissa. Green Origin omaehtoiset ympäristöväittämät täyttävät myös ISO 14021 -standardin vaatimukset. Konsepti perustuu asiakirjaan  EIGA:n (European Industrial Gases Association) elinkaaren kuvaukseen, asiakirja 167/11, Methodology to establish a ”Product carbon footprint”.

Air Liquiden Green Origin -asiakkaana saat huhti-toukokuussa vuosittaisen yhteenvedon, josta näet kompensoidun hiilioksidimäärän. Voit tilata lisäkopioita yhteenvedosta Air Liquidelta asiakaspalvelu.finland@airliquide.com.

 

Miksi asiakkaamme valitsevat Green Origin -kaasun?

green origin gaser

Green Origin -käyttäjät edistävät osaltaan kestävää kehitystä. He vahvistavat yrityksensä liiketoimintaa aktiivisten ympäristövalintojensa avulla. Green Origin -asiakkaamme saavat vuosittain yhteenvedon, jota asiakas voi käyttää esimerkiksi arvioidessaan ja raportoidessaan yrityksensä ilmastovaikutusta. 

Green Origin-asiakkaana saat meiltä vuosittain yhteenvedon, jota voit käyttää omassa viestinnässäsi hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä Green Originin avulla! 

Kun ostat nestemäistä kaasua, saat tiedon ilmastohyödystä, johon yrityksenä olet vaikuttanut Green Originin avulla. Kun ostat pakattuja kaasuja, saat tiedon hiilidioksidipäästöjen kokonaisvähennyksestä, joka on saavutettu Green Origin -konseptin avulla kansallisella tasolla ja jossa olet mukana. 

Lue lisää, kuinka asiakkaamme Ole´s Suomessa käyttää Green Origin -ympäristövastuullista kaasua tuotannossaan.

Kaasujen elinkaaren aikainen ilmastovaikutus

Eau d’origine domestique et modernisation des réseaux de collecte

Olemme teollisuuden ala, jonka raaka-aineilla ei ole negatiivista vaikutusta ilmastoon. Hapen, typen ja argonin valmistukseen käytetään tavallista ulkoilmaa, ja hiilidioksidia saadaan sivutuotteena, meidän tapauksessa kemiallisesta tiesuolan valmistuksesta ja viljojen käymisprosessista.  Ilmalla ei ole hiilijalanjälkeä, joten se on hyvin ainutlaatuinen raaka-aine.

Näiden kaasujen käytöllä ei myöskään ole negatiivista ympäristövaikutusta. Hiilidioksidia päästetään normaalisti käytön yhteydessä, mutta se ei vaikuta negatiivisesti ilmastoon, koska se varastoidaan ja käytetään muualla. Sitä vastoin kaasuillamme voidaan vähentää ilmastovaikutusta esimerkiksi vedenpuhdistuksessa ja palamisprosesseissa. 

Kaasujen hiilijalanjälki koostuu lähes täysin tuotantoprosessissa käytettävästä sähköstä ja tuotteiden kuljetuksesta asiakkaalle. Tämä vuoksi meille oli helppoa luoda Green Origin -konsepti.

Onko sinulla kysymyksiä?

Täytä yhteydenottolomake!